Wodór lub jego domieszki już niedługo mogą popłynąć w polskich gazociągach. PSG wyszło z pionierską inicjatywą.

Wodór już niedługo w gazociągach

Polska Spółka Gazownictwa już niedługo będzie pierwszym w Polsce podmiotem posiadającym sieci gazowe poddane ocenie przez jednostkę certyfikującą w zakresie przesyłania wodoru lub gazu ziemnego z jego domieszkami. Spółka razem z partnerami zainaugurowała w lipcu prekursorski projekt, który ma na celu ocenę bezpieczeństwa wszystkich komponentów sieci gazowych podczas transportu gazu zawierającego do 20 proc. wodoru.

Reklama

Czytaj też: Ukraiński biometan będzie eksportowany do całej Europy. Georgii Geletukha o budowaniu rynku w warunkach wojny


Spojrzenie w przyszłość

Obecnie budowane sieci gazowe, ze względu na kilkudziesięcioletni okres eksploatacji, powinny być gotowe na to, że już w niedalekiej przyszłości mogą posłużyć do dystrybucji przynajmniej domieszek wodoru. Dlatego Polska Spółka Gazownictwa, wpisując się w cele Polskiej Strategii Wodorowej, podjęła decyzję o uruchomieniu innowacyjnego projektu certyfikacji budowanej sieci.

– Już od jesieni 2014 roku jesteśmy bardzo aktywni w temacie możliwości dystrybucji mieszaniny gazu ziemnego z wodorem lub czystego wodoru za pomocą eksploatowanych sieci gazowych. Z uwagi na brak norm i specyfikacji technicznych na poziome unijnym, jak i krajowym, wspólnie z naszymi partnerami, Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Gaz Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu rozpoczynamy certyfikację trzech zadań inwestycyjnych. Będzie ona realizowana za pomocą autorskiego programu Instytutu Nafty i Gazu – powiedział Robert Więckowski, prezes Polskiej Spółki Gazownictwa.


Czytaj też: Wykorzystanie mikroalg do produkcji biogazu i biowodoru


Etapy prac

Do projektu wytypowano zadania na terenie Dolnego Śląska, które umożliwią zbadanie działania wodoru zarówno na sieć gazową wykonaną z polietylenu, jak i ze stali, w zakresie ciśnienia średniego i średniego podwyższonego. Będą to następujące inwestycje:

  • przebudowa gazociągu podwyższonego ciśnienia relacji Biernatki – Legnica,
  • budowa gazociągu średniego ciśnienia Jelenia Góra – Piechowice,
  • budowa gazociągu średniego ciśnienia Stanowice – Iwiny.

– W pierwszym etapie, który już się rozpoczął, analizie poddawana jest posiadana przez spółkę dokumentacja. Wnioski i rekomendacje zostaną wykorzystane podczas drugiego etapu obejmującego swoim zakresem kontrolę procesów budowy i procedur wykorzystywanych podczas jej realizacji przez wykonawcę – dodał Mariusz Konieczny, dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego we Wrocławiu.

Termin realizacji pierwszego etapu to przełom lipca i sierpnia br. Pierwsze odcinki sieci gazowej zostaną poddane pełnej ocenie dwa miesiące później, a zakończenie projektu nastąpi razem z ukończeniem prac inwestycyjnych.

Rynek Biogazu i Biometanu

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Zdjęcie i źródło: Polska Spółka Gazownictwa

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE