Tylko do 21 października Ministerstwo Energii czekać będzie na zgłoszenia firm, które są w stanie wykonać aktualizację  dokumentu „Analiza porównawcza kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych, węglowych i gazowych oraz odnawialnych źródłach energii”.

Reklama

Termin jej wykonania to 15 grudnia 2016. Przedmiotem zamówienia jest m.in. weryfikacja założeń analizy dotyczących: rozpatrywanych technologii wytwarzania energii elektrycznej i możliwej ich komercyjnej dostępności w perspektywie do 2050 roku, jednostkowych nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych dla poszczególnych technologii, cen paliw, kosztów uprawnień do emisji CO2, parametrów technicznych rozpatrywanych technologii, czasu budowy jednostek wytwórczych reprezentujących daną technologię, stopy dyskonta i kosztu kapitału.

Źródło: Ministerstwo Energii

Zdjęcie: elektroonline.pl

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE