Odnawialne źródła energii rosną w siłę

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii rosną w siłę. Za 5 lat moce produkcyjne z OZE będą niemal o połowę wyższe niż obecnie według szacunków Międzynarodowej Agencji Energii. Odnawialne źródła energii na fali wznoszącej. Łączne zdolności produkcyjne energii z OZE do 2024 r. mają wzrosnąć o 1,2 TW. W ub.r. wynosiły natomiast 2,5 TW. Największy udział – sięgający 60 proc. – w zwiększeniu mocy…

czytaj więcej »

Kto przeanalizuje rynek energii?

Tylko do 21 października Ministerstwo Energii czekać będzie na zgłoszenia firm, które są w stanie wykonać aktualizację  dokumentu „Analiza porównawcza kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych, węglowych i gazowych oraz odnawialnych źródłach energii”. Termin jej wykonania to 15 grudnia 2016. Przedmiotem zamówienia jest m.in. weryfikacja założeń analizy dotyczących: rozpatrywanych technologii wytwarzania energii elektrycznej i możliwej ich komercyjnej dostępności w perspektywie…

czytaj więcej »