Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii ma być dzisiaj przedstawiony w Sejmie. Jest to dokument wyczekiwany przez całą branżę. O tym, że projekt nowelizacji ma być przedstawiony w Sejmie mówi się od wielu miesięcy.

Reklama

W pierwszej kolejności zapoznają się z nim członkowie Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i  Energii.  Zagadnień, jakie należałoby uporządkować, czy choćby wyjaśnić jest sporo.

Branża podpowiada

Helena Paszko, właścicielka biogazowni życzyłaby sobie bardziej zrozumiałego i jednoznacznego zapisu dotyczącego pomocy publicznej.

– Uważam, że powinno być wskazane o odliczanie jakiej pomocy publicznej chodzi. Kolejną kwestią są ceny. Określone zostały ceny referencyjne, ale przydałoby się wskazać też ceny gwarantowane – mówi Helena Paszko.

Również według Grzegorza Wiśniewskiego, prezesa Instytutu Energetyki Odnawialnej,  wprowadzenie taryf gwarantowanych (FiT) dla najmniejszych mikroinstalacji o mocy do 5 kW we wszystkich technologiach OZE, jest jak najbardziej potrzebne.

Wskazuje on też na potrzebę wprowadzenia mechanizmu rozliczeń zakładającego dzielenie się nadwyżkami energii z sąsiadami w ramach „sąsiedzkich wspólnot energetycznych” oraz tworzenia lokalnych, samobilansujących się mikrosieci, łącznie ze zobowiązaniem operatorów sieci do montażu opomiarowania, monitorowania i  rozliczania energii.

Projekt nowelizacji w Ministerstwie Energii

Przedstawiciele Ministerstwa Energii sygnalizowali już, że system rozliczeń w postaci taryf gwarantowanych dla właścicieli małych biogazowni oraz elektrowni wodnych ma być wdrożony.

Wiadomo też, że projekt nowelizacji ma zawierać zapis o zwiększeniu maksymalnej mocy małych instalacji. Dyrektor departamentu OZE w Ministerstwie Energii Andrzej Kaźmierski, mówi, że moc maksymalna małych instalacji ma być zwiększona z 200 kW do 500 kW. Byłoby to zgodne z regulacjami przyjętymi w ramach UE.

Pytanie, czy w projekcie uregulowana zostaną takie kwestie, jak certyfikacja biomasy, warunki stosowania biomasy lokalnej, czy definicja drewna energetycznego.

Zdaniem posła Krzysztofa Sitarskiego, wice przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii w roku ubiegłym, zapowiadano, że zmiany wprowadzone zostaną w ciągu roku. Jednak tempo prac nad nowelizacja nie jest satysfakcjonujące.

Czy posłom uda się znowelizować ustawę  o odnawialnych źródłach energii jeszcze w tym roku?

fot.archiwum Sejm RP

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE