Program Stop Smog do konsultacji społecznej

Program Stop Smog do konsultacji społecznej! Zmiany we wsparciu gmin w zakresie rządowego Programu Stop Smog oraz planowane uruchomienie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. To tematy spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 6 lutego 2020 roku w Ministerstwie Rozwoju.

Rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Ministerstwo Rozwoju przygotowało spotkanie na ten temat i zaprosiło przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Program Stop Smog

Projektowana ustawa z jednej strony proponuje działania na rzecz udoskonalenia funkcjonującego od lutego 2019 r. pilotażowego instrumentu na rzecz termomodernizacji (w tym wymiany nieefektywnych źródeł ciepła) budynków jednorodzinnych osób ubogich energetycznie (tzw. Program Stop Smog).

Z drugiej strony planowane jest uruchomienie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), w której będą gromadzone jednolite i uspójnione dane w skali całego kraju dotyczące źródeł emisji w sektorze komunalno-bytowym. CEEB zostanie utworzony ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach projektu pn. „Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE)”.


Sprawdź również: LeadAIR – dla liderów walki ze smogiem


Szczegółowe informacje w zakresie projektowanej ustawy, wraz z pełną dokumentacją, dostępne są na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Uwagi i opinie do projektowanych zmian można również drogą elektroniczną  na adres sekretariatdgn@mr.gov.pl – do  19 lutego br.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Całe wydanie znajdziesz też tutaj. Dlatego kliknij!

Źródło: Ministerstwo Rozwoju
Zdjęcie: Shutterstock

This post is also available in: polski