Na serię bezpłatnych szkoleń i warsztatów dotyczących aplikowania o środki z Programu LIFE zaprasza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Majowe spotkania w NFOŚiGW to dla wnioskodawców również niepowtarzalna okazja do indywidualnych konsultacji z ekspertami.

Tegoroczny nabór w ramach Programu LIFE rozpoczął się 4 kwietnia br. Komisja Europejska opublikowała terminy składania wniosków i udostępniła dokumenty aplikacyjne.

Reklama

Dokumenty koncepcyjne (concept note) w podprogramie na rzecz środowiska trzeba zgłaszać najpóźniej w czerwcu (ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami do 17 czerwca, a przyroda i różnorodność biologiczna oraz zarządzanie i informacja w zakresie środowiska do 19 czerwca).

Na pełne wnioski z obszaru klimatu Komisja Europejska czeka do 12 września br.

Na szkoleniach, które odbędą się w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie (ul. Konstruktorska 3a, sala 102), eksperci Narodowego Funduszu przedstawią zasady tworzenia dokumentu koncepcyjnego (concept note) oraz pełnego wniosku.

Wyjaśnią wszystkie etapy tworzenia wniosku i jego oceny przez ekspertów Komisji Europejskiej.

Będzie też czas na omówienie tegorocznych zmian w Programie LIFE oraz możliwość rezerwacji konsultacji indywidualnych, które odbędą się na przełomie maja i czerwca.

Trzy różne szkolenia NFOŚiGW organizuje pod kątem poszczególnych obszarów Programu LIFE.

I tak we wtorek, 7 maja 2019 r. odbędzie się szkolenie LIFE dotyczące projektów innowacyjnych z priorytetu Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami (1.1).

Ze względu na zbieżność tematyczną spotkanie jest dedykowane również wnioskodawcom zainteresowanym składaniem wniosków w ramach obszarów priorytetowych: Łagodzenie skutków zmian klimatu (2.1) oraz Dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu (2.2).

Następnie, w środę, 8 maja 2019 r. przedstawione zostaną wytyczne dotyczące kampanii i projektów informacyjnych w ramach priorytetu Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska (1.3).

Na szkolenie zgłosić się mogą także ci, którzy zamierzają ubiegać się o pomoc w ramach priorytetu Zarządzanie i informacja w zakresie klimatu (2.3).

Z kolei w piątek, 10 maja 2019 r. eksperci Narodowego Funduszu przeszkolą potencjalnych beneficjentów programu LIFE, przygotowujących przedsięwzięcia z obszaru aktywnej ochrony przyrody w obrębie priorytetu Przyroda i Różnorodność biologiczna (1.2).

Ale to jeszcze nie koniec. We wtorek, 21 maja 2019 r. NFOŚiGW zaprasza do udziału w praktycznych warsztatach poświęconych konstruowaniu podstawowej logiki projektów LIFE.

Spotkanie organizowane jest dla osób reprezentujących podmioty planujące złożenie wniosku do Programu LIFE w tej perspektywie.

Warsztaty będą składać się z dwóch części. Pierwszą będzie wykład, a drugą praca w grupach w następujących obszarach tematycznych: ochrona przyrody, powietrze, odpady i gospodarka o obiegu zamkniętym, woda.

O uczestnictwie we wszystkich tych bezpłatnych wydarzeniach decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy przyjmowane są za pomocą formularzy na stronie NFOŚiGW.

Unijny Program LIFE obejmuje dwa obszary.

Podprogram na rzecz środowiska skupia się na takich priorytetach, jak:

  • ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami,
  • przyroda i różnorodność biologiczna,
  • zarządzanie i informacja w zakresie środowiska.

Natomiast podprogram na rzecz klimatu dotyczy następujących zagadnień:

  • ograniczenie wpływu człowieka na klimat,
  • dostosowanie się do skutków zmian klimatu,
  • zarządzanie i informacja w zakresie klimatu.

Beneficjentem Programu LIFE może być każdy podmiot zarejestrowany na terenie Unii Europejskiej:

  • zarówno podmioty publiczne,
  • jak i prywatne,
  • komercyjne
  • niekomercyjne.

Jest to więc szansa na przykład dla samorządów, które przy unijnym wsparciu mogą rozwiązać swoje problemy środowiskowe i klimatyczne.

Tak więc jest to także zielone światło dla inicjatyw państwowych jednostek budżetowych. Ale także dla ośrodków badawczych i naukowych, organizacji pozarządowych i polskiego biznesu. Zgłaszane przedsięwzięcia mogą być realizowane w partnerstwie z innymi podmiotami krajowymi lub międzynarodowymi.

Więcej informacji o Programie LIFE, a także relację z przeprowadzonego niedawno Dnia Informacyjnego LIFE można znaleźć na stronie NFOŚiGW:

 

Źródło: NFOŚiGW

Zdjęcie: Shutterstock

 

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE