Rusza program Energia Plus. 4 mld zł dla przedsiębiorców na rozwój OZE. Do 50 tys. zł bezzwrotnych dotacji i do 3 950 000 tys. zł na zwrotne pożyczki. Oferuje on wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie: ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery. Zarówno związanych ze źródłami spalania paliw, jak i pozostałej działalności przemysłowej oraz zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych.

Budżet w wysokości 4 mld zł

Program Energia Plus ma budżet w wysokości do 4 mld zł, w tym dotacje do 50 mln zł. Beneficjentami programu będą przedsiębiorcy. Podstawową formą wsparcia są niskooprocentowane pożyczki. Z możliwością ich 10% umorzenia, po osiągnięciu założonego efektu ekologicznego lub energetycznego.

Reklama

Sprawdź również: 5,1 mld zł dla firm na rozwój odnawialnych źródeł energii


Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Współpraca resortów

Prezentacji programu priorytetowego NFOŚiGW była poświęcona konferencja prasowa Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka i Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego.

– We współpracy z  Ministerstwem Energii resort środowiska przygotował szereg kompleksowych programów, które uruchomią miliardy złotych przeznaczone na inwestycje energetyczne. Robimy to w pełni ekologicznie i w pełni świadomie. Chcemy ostatecznie zamknąć kwestię ubóstwa energetycznego niektórych obszarów. A przy okazji przyczynić się do oszczędności w budżetach gospodarstw domowych oraz samorządowych – powiedział minister Henryk Kowalczyk.

Program Energia Plus – założenia

Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźnika osiągnięcia celu:

  1. Zmniejszenia zużycia energii pierwotnej. Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 500 000 GJ/rok. W tym: dla bezzwrotnych i zwrotnych form dofinansowania co najmniej 500 000 GJ/rok.
  2. Kolejnego zmniejszenia – tym razem zużycia surowców pierwotnych. Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 1 700 000 Mg/rok. W tym: dla bezzwrotnych i zwrotnych form dofinansowania co najmniej 1 700 000 Mg/rok.
  3. Zmniejszenie emisji CO2. Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 150 000 Mg/rok. W tym dla bezzwrotnych i zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 150 000 Mg/rok.
  4. Ograniczenie emisji dwutlenku siarki. Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 6 500 Mg/rok. W tym: dla bezzwrotnych i zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 6 500 Mg/rok.
  5. Kolejnego ograniczenia – tym razem emisji tlenków azotu. Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 3 000 Mg/rok. W tym: dla bezzwrotnych i zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 3 000 Mg/rok.
  6. Ograniczenie emisji pyłu. Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 1 300 Mg/rok. W tym: dla bezzwrotnych i zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 1 300 Mg/rok.
  7. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (końcowej). Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 50 000 MWh/rok. W tym: dla bezzwrotnych i zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 50 000 MWh/rok.
  8. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (końcowej) – planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 120 000 GJ/rok, w tym: dla bezzwrotnych i zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 120 000 GJ/rok,
  9. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 50 MW, w tym: dla bezzwrotnych i zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 50 MW,
  10. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 50 MW, w tym: dla bezzwrotnych i zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 50 MW.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Pobierz “program_priorytetowy_energia_plus.pdf”

program_priorytetowy_energia_plus.pdf – Pobrano 241 razy – 674,60 KB

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo! Sprawdź tutaj:

Źródło: Ministerstwo Środowiska, NFOŚiGW
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE