Produkcja bioenergii w nowej odsłonie? Wprowadzona kolejna nowelizacja ustawy o OZE pozwoli m.in. na rozwój instalacji biogazowych w Polsce. Sprawia  to możliwość wdrażania sprawdzonych technologii i zastosowania odpowiednich praktyk podczas wykorzystania  substratów, z których produkowana jest energia.

Reklama
Tekst: dr inż. Anna Smurzyńska
Zdjęcie: pixabay.com

Podejmuje się również szereg działań zwiększających efektywność produkowanego biometanu, ale też poszukuje się  rozwiązań pozwalających na zachowanie opłacalności danej inwestycji. Istnieje wiele czynników optymalizujących  wydajność produkcji biogazu. Z pewnością główną rolę odgrywa wybór substratów. Należy zadbać o ich jakość oraz  wyeliminować obecność substancji toksycznych. Bardzo ważną rolę odgrywa zachowanie czystości, właściwe  rozdrobnienie oraz homogenizowanie mieszanki fermentacyjnej, co pozwala na efektywne wykorzystanie substratu.

Warunki środowiskowe w komorze fermentacyjnej

Wydajność produkcji metanu w warunkach beztlenowego rozkładu substancji organicznej zależy od szeregu  czynników. W pierwszej kolejności należy zapewnić odpowiednie warunki środowiskowe. Mowa tu przede wszystkim o zapewnieniu właściwej temperatury mieszanki fermentacyjnej, w której proces rozkładu zachodzi zarówno w  warunkach psychofilowych, mezofilowych, jak i termofilowych.

Najczęściej fermentacja prowadzona jest jednak w  warunkach mezofilowych, ze względu na efektywną produkcję metanu przy niższych nakładach związanych z ogrzewaniem komory, w porównaniu z fermentacją termofilową. Z kolei prowadzenie rozkładu materii organicznej w  warunkach psychofilowych jest trudne do utrzymania, a przede wszystkim niskowydajne.

Kolejnym istotnym czynnikiem jest zapewnienie warunków beztlenowych w komorach fermentacyjnych, które pozwalają na rozwój i  funkcjonowanie bakterii mezofilowych, odpowiedzialnych za produkcję biometanu. Innym czynnikiem jest mieszanie materiału umieszczonego w komorze. Pozwala to na ochronę przed tworzeniem się kożucha, który może stanowić  barierę dla emitowanych gazów.

Mieszanie substratów zapewnia również homogenizację materiału, który znacznie efektywniej ulega rozkładowi,  aniżeli substraty bezwładnie umieszczone w komorach fermentacyjnych. Bardzo często podczas wystąpienia awarii  systemów mieszających w instalacjach biogazowych można zauważyć znaczne obniżenie wydajności produkcji biogazu.

To tylko fragment artykułu…

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj najnowszy numer Magazynu Biomasa!

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE