Problem osadów ściekowych w Polsce coraz bardziej narasta. Zakaz składowania osadów ściekowych przyczynił się do rozważenia problemu związanego z ich przetwarzaniem w komunalnych oczyszczalniach ściekowych oraz zastanowienia nad aspektem racjonalnego zagospodarowania.

Zgodnie z definicją zaproponowaną przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), osad ściekowy to mieszanina wody i ciał stałych oddzielonych od różnych typów wody w rezultacie procesów naturalnych bądź sztucznych. Ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko jest dziś koniecznością, którą reguluje Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku, w której znajdziemy dopuszczalne metody utylizacji i zagospodarowania osadów ściekowych.

Reklama

Problem osadów ściekowych

Zgodnie z ustawą odpady, w tym osady ściekowe, należy przetworzyć na terenie zakładu, w którym powstają, dlatego już na terenie oczyszczalni przechodzą one proces fermentacji w obecności bakterii metanowych i saprofitycznych. Procesowi towarzyszy wydzielanie biogazu, który w późniejszych etapach wykorzystywany jest na cele energetyczne.

Następnie osad trafia do basenów fermentacyjnych (OBF), gdzie już w warunkach tlenowych postępuje proces fermentacji. Te dwa etapy stabilizują oraz zmniejszają objętość i masę osadu. Stabilizacja osadu może być prowadzona nie tylko poprzez procesy biologiczne, ale również chemiczne – wapnowanie, czy termiczne – piroliza, spalanie. Mechaniczne odwodnienie jest kolejnym etapem prowadzącym do unieszkodliwiania odpadów. Na wstępie procesu osad poddaje się koagulacji, prasowaniu, zmniejszając poziom wilgotności do przedziału 80-95 proc.


Wiadomości branżowe z Polski. Kliknij i sprawdź!


Następnie suszenie doprowadza do uzyskania 90 proc. sm. Można wyróżnić następujące rodzaje suszarni: solarne, bębnowe, taśmowe, fluidalne. Proces doboru suszarni zależy od rodzaju osadu, jego ilości oraz dostępnych środków. Dlatego wiele firm kompaktowo podchodzi do obsługi oczyszczalni w tej kwestii. Pomagając nie tylko w doborze odpowiedniej technologii, ale również w zaprojektowaniu całej instalacji, tak aby była jak najbardziej ekonomiczna.

Wysuszony osad ściekowy po przejściu wszystkich etapów unieszkodliwiania można wykorzystać jako nawóz, spalić w spalarni bądź zagospodarować na cele budowlane.

Cały artykuł przeczytasz w Magazynie Biomasa (str. 52). Sprawdź poniżej:

Tekst: Oprac. Agnieszka Kęczkowska
Zdjęcie: Shutterstock
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE