Pozostałości drzewne są ostatnim ogniwem w łańcuchu pozyskiwania surowca drzewnego. Może stanowić idealne rozwiązanie wykorzystania biomasy leśnej w ciepłownictwie. Zgodnie z zasadą kaskadowego wykorzystania surowca drzewnego i zasadami trwale zrównoważonej gospodarki leśnej.


REKLAMA

Reklama

Drewno opałowe wykorzystywane na potrzeby cieplne gospodarstw domowych przez lata nie wywoływało kontrowersji. Stanowiło powszechnie akceptowalny, utrwalony historycznie sposób użytkowania drewna. Jednak spalanie drewna na skalę przemysłową wzbudza opór społeczny oraz protesty zakładów drzewnych. Zakładów, które być może potencjalnie byłyby w stanie je przetworzyć.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, starając się wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rynku, w związku z ograniczeniami wykorzystywania drewna w energetyce, wprowadziły do swojej oferty sprzedaży pozostałości drzewne, sortyment oznaczony wg Klasyfikacji Jakościowo-Wymiarowej (KJW) stosowanej w Lasach Państwowych podczas obrotu drewna symbolem M2E.

Raport Biogaz w Polsce 2020

Pobierz raport

Wyślij link na adres:

Zaznaczenie pola oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Biomass Media Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu drogą e-mailową newslettera oraz innych informacji handlowych w celu marketingu bezpośredniego, która jest świadczeniem wzajemnym w zamian za otrzymanie możliwości pobrania określonych treści. Zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez wykorzystanie linku dezaktywacyjnego dostępnego w każdej wiadomości. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych znajdziesz w Polityce prywatności [https://magazynbiomasa.pl/polityka-prywatnosci/].

W ostatnim czasie podjęto szereg działań promujących oraz precyzujących zasady ich pozyskiwania i sprzedaży. Co wynikało z chęci poprawy transparentności działań LP oraz wyjaśnienia dotychczasowym klientom. To kryje się pod pozornie enigmatyczną nazwą „pozostałości drzewne”.

Nie bez znaczenia była również chęć optymalizacji prac pozyskaniowych oraz lepszego wykorzystania surowca drzewnego. Wydawać się może, że działania podjęte przez Lasy Państwowe były trafione. Termin „pozostałości drzewne” zadomowił się już w świadomość kontrahentów. I stał się łącznikiem pomiędzy klasyfikacją drewna stosowaną w PGL LP, a niesprecyzowaną definicją „biomasy leśnej”.

Czym są pozostałości drzewne

Nazwa sortymentu odpowiadającego mniej więcej dzisiejszym pozostałościom zmieniała się kilkukrotnie w ciągu ostatnich lat. Wcześniej drewno pozostające na powierzchni cięć nazywano odpadami pozrębowymi, pozostałościami poeksploatacyjnymi lub zrębowymi. Następnie drewnem na zrębki energetyczne oraz pozostałościami drzewnymi (drobnicą) na cele energetyczne.

Obecnie, po doprecyzowaniu definicji, pozostałości drzewne to drewno pozostające na powierzchni cięć związane z procesem ścinki drzew i krzewów oraz manipulacji surowca drzewnego, którego ze względów jakościowych nie można przyporządkować do innych sortymentów użytkowych lub ich pozyskanie jest nieuzasadnione gospodarczo, a więc zaliczany jest do nich: chrust, gałęzie, karpy i korzenie, kora jak również drewno średniowymiarowe, które mogłoby zostać sklasyfikowane jedynie jako surowiec opałowy.


Czytaj również: Biomasa coraz mniej popularna jako nośnik energii


Do pozostałości drzewnych zalicza się również pozostające na powierzchni zabiegów gospodarczych liście i igliwie, a ze względu na technologię ich pozyskiwania dopuszcza się w ich składzie udział zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych. Pozostałości drzewne powstają w trakcie prowadzenia różnego rodzaju cięć, w tym usuwania w drzewostanach skutków klęsk żywiołowych i pozyskiwania drewna z gruntów wyłączonych z produkcji leśnej, jak również podczas melioracji agrotechnicznych, a więc podczas wszelkich prac związanych z usuwaniem drzew i krzewów.

Obecna nazwa nie zawiera w sobie celu zastosowania surowca; kupujący, zgodnie z koncepcją KJW, sam określi do czego wykorzysta nabywany produkt. Pozostałości drzewne nie stanowią drewna pełnowartościowego (zgodnie z nieobowiązującą terminologią) i z całą pewnością zaliczają się do drewna energetycznego. Dlatego bez przeszkód prawnych można je wykorzystywać jako biomasa do produkcji energii.

Pozostałości drzewne są ostatnim ogniwem w łańcuchu pozyskania surowca drzewnego. Powierzchnie o ich uprzątania są udostępniane w pierwszej kolejności do wyrobu drobnicy opałowej przez miejscową ludność, jeśli jest takie zainteresowanie na danym terenie.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. Sprawdź poniżej:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Tekst: Tomasz Majerowski, Biuro Marketingu DGLP 
Zdjęcie: pixabay.com
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE