Powstaje Strategia Rozwoju Nowej Mobilności w Polsce

Strategia rozwoju nowej mobilności

Komisja ds. Nowej Mobilności działająca z ramienia Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych opracowuje Strategię Rozwoju Nowej Mobilności w Polsce. Głównym celem inicjatywy jest zintensyfikowanie działań na rzecz kształtowania i rozbudowania  nowych form mobilności w kraju.

Komitet ds. Nowej Mobilności

Komitet ds. Nowej Mobilności został powołany przez PSPA w maju 2021 r. W skład komitetu wchodzą liderzy rynku oferujący rozwiązania i usługi nowej, zrównoważonej mobilności. Jak podaje PSPA, nadrzędnym celem Komitetu jest intensyfikacja działań na rzecz rozwoju nowych form mobilności w polskich miastach, takich jak współdzielenie pojazdów lub podróży, integracja systemów transportowych oraz popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w sektorze motoryzacji, w tym systemów jazdy autonomicznej.

„Strategia Rozwoju Nowej Mobilności w Polsce”

Komitet, w skład którego wchodzi obecnie 18 firm i organizacji oferujących rozwiązania i usługi nowej, zrównoważonej mobilności, opracowuje „Strategię Rozwoju Nowej Mobilności w Polsce”. To, jak tłumaczy mówi Albert Kania, Koordynator Komitetu ds. Nowej Mobilności z ramienia PSPA, zbiór propozycji, który pozwoli na wdrożenie nowego standardu transportowego w Polsce do 2030 r.

Jak podkreśla PSPA, potrzebę zmian w obszarze transportu determinują wyzwania, przed którymi stają dziś polskie miasta. W ciągu ostatnich 10 lat w naszym kraju przybyło ponad 7 mln samochodów. Znaczną część z nich stanowią wysoko emisyjne pojazdy używane. Ponadto, stale rosnąca urbanizacja w obrębie dużych miast wpływa na coraz większe zagęszczenie w komunikacji miejskiej. Odpowiedzią na te wyzwania są m.in. cieszące się coraz większą popularnością na świecie usługi mobilności współdzielonej, oferujące bogatą ofertę różnego rodzaju pojazdów: od rowerów i hulajnóg, poprzez skutery i kończąc na samochodach zarówno osobowych jak i dostawczych.


Czytaj też: Veolia i Ekoen w drodze ku elektromobilności


Definicja nowej mobilności

Nowa mobilność na świecie jest jednym z kluczowych trendów kształtujących sektor transportu. W Polsce jednak brakuje regulacji tych kwestii. Komitet PSPA postanowił zacząć działania od ustalenia definicji nowej mobilności:

“Nowa Mobilność to usługi transportu umożliwiające przemieszczanie się przy użyciu współdzielonych pojazdów w zorganizowanym systemie informatycznym, stanowiące uzupełnienie tradycyjnego transportu zbiorowego oraz realizujące ideę zrównoważonej mobilności”.

Założenia Strategii Rozwoju Nowej Mobilności

– Strategia Rozwoju Nowej Mobilności to ambitny, wielowątkowy projekt. Założenia do dokumentu zakładają, że do 2030 r. liczba użytkowników współdzielonych środków transportu w Polsce sięgnie 10 mln, udział samochodów elektrycznych we flotach carsharingu wzrośnie do 50%, a w każdym ze 150 polskich miast będą dostępne minimum 3 usługi mobilności współdzielonej. Ponadto, dążymy do tego, aby udział energii z OZE w zasilaniu elektrycznych flot współdzielonych zwiększył się do 85%, a na polskie drogi wyjechało co najmniej 100 tys. współdzielonych pojazdów samoobsługowych. Zmierzamy również do o liczby samochodów przypadających na 1000 mieszkańców do 500. W ramach Strategii powstanie szereg postulatów legislacyjnych, które mają się przyczynić do realizacji wyznaczonych celów. Co do zasady, Komitet Nowej Mobilności to struktura przeznaczona dla członków PSPA, jednak w obliczu wyzwania, które przed sobą stawiamy, do współpracy nad projektem Strategii zapraszamy wszystkie firmy z sektora nowej mobilności – dodaje Albert Kania, Koordynator Komitetu ds. Nowej Mobilności z ramienia PSPA.

Jak zapowiada PSPA, projekt Strategii zostanie poddany szerokim konsultacjom z administracją centralną i samorządową, biznesem i trzecim sektorem, a pierwsze wyniki prac powinny zostać ujawnione w połowie 2022 r.

Rynek biogazu i biometanu – najnowszy numer:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło: pspa.com.pl

This post is also available in: polski

ael