Złagodzenie skutków wzrostu cen prądu. Spłata inwestycji z wygenerowanych oszczędności bez angażowania własnych środków. Ochrona środowiska. To główne założenia programu „Postaw na Słońce”*. Stworzyli go Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) i Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE )** dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). Program wspiera inwestycje w odnawialne źródła energii oraz wdrożenie systemu monitorowania zużycia energii w budynkach administrowanych przez samorząd.


REKLAMA

Reklama

Bank zapewnia specjalne kredytowanie pozwalające sfinansować budowę instalacji fotowoltaicznych na dachach szkół i terenach przyszkolnych, bez angażowania znaczących środków własnych JST. Kredyty te można wykorzystać do realizacji inwestycji przy współpracy z KAPE w formule ESCO (Energy Saving Company) – polegającej na sukcesywnym spłacaniu zadłużenia z oszczędności w zużyciu energii, w wyniku zrealizowania inwestycji w odnawialne źródło energii. JST mają także możliwość zaciągnięcia w BOŚ dedykowanego kredytu i wykonanie inwestycji we własnym zakresie.

Instalacja fotowoltaiczna (PV)

Instalacja PV pozwala znacząco zredukować opłaty za zużycie energii elektrycznej. Energia elektryczna z mikroinstalacji jest wykorzystywana na potrzeby własne, a jej nadwyżki mogą być przekazane do krajowej sieci energetycznej. Kiedy instalacja PV nie wytwarza wystarczającej ilości energii, z sieci można odebrać wcześniej wyprodukowane nadwyżki.

Kompleksowa usługa

Formuła ESCO przewiduje kompleksową realizację usługi polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznej przez KAPE. Agencja, posiłkując się kredytem z BOŚ, wykonuje instalację PV na własny koszt i dba o wszystkie niezbędne uzgodnienia. Inwestor – czyli JST – spłaca inwestycję z oszczędności wygenerowanych na rachunkach płaconych za pobór energii. Po całkowitym zwrocie kosztów projektu, wszystkie dalsze oszczędności pozostają na rachunku samorządu, a urządzenia i systemy stają się jego własnością.

Optymalizacja

Specjaliści KAPE dobierają parametry instalacji wykonując wstępną analizę profilu zużycia energii elektrycznej w danym obiekcie. Pozwala to osiągnąć optymalną zależność pomiędzy efektami energetycznymi, a kosztami instalacji. W ramach usługi agencja zapewnia kompleksowe wykonanie instalacji obejmujące: projekt wykonawczy, dostawę urządzeń, instalację paneli i falowników, uruchomienie i konserwację instalacji w okresie trwania umowy ESCO.

Nawet do 30 procent oszczędności

Skuteczne kontrolowanie zużycia energii w budynkach JST zapewnia system KAPE monitoring. W zależności od potrzeb system umożliwia monitorowanie: energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, temperatury, wilgotności, efektywności pracy instalacji OZE itp. Dodatkowo, w okresie korzystania z sytemu, użytkownik otrzymuje profesjonalne wsparcie doradców energetycznych. KAPE monitoring pozwala na uzyskanie oszczędności kosztów za media od 10% do nawet 30%. System zapewnia także: bieżącą kontrolę działania instalacji w budynku, możliwość wczesnego wykrywania awarii, alarmowanie o przekroczeniu dopuszczalnych wartości, identyfikację obszarów do poprawy i modernizacji, obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Zieloną Gminę.W internecie za darmo:

Inne wydania magazynu Zielona Gmina znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i sprawdź!

Tekst: Sebastian Bodzenta
Zdjęcie: pixabay.com
* „Postaw na Słońce” to także nazwa projektu edukacyjnego realizowanego od 2014 r. przez Fundację BOŚ, promującego OZE wśród uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Był on inspiracją dla programu BOŚ i KAPE o tej samej nazwie.
** Większościowym udziałowcem zarówno BOŚ, jak i KAPE jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE