Półtora miliarda złotych na biogazownie komunalne

Dofinansowanie biogazowni

NFOŚiGW uzyskał 18,7 mld złotych od Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W planach jest 15 programów, jeden z nich dotyczy wybudowania biogazowni komunalnych.

Według GUS w 2015 roku w Polsce funkcjonowały 3273 oczyszczalnie ścieków, z czego jedynie około setka została wyposażona w instalacje biogazowe. Jest to w gruncie rzeczy zmarnowanie ogromnego potencjału energetycznego, który mógłby przynieść znaczne zyski. Jednak biogazownie komunalne już niedługo mogą stać się bardziej powszechne za sprawą środków z Funduszu Modernizacyjnego.

Dla kogo wsparcie?

Środki pochodzące z EBI mają trafić do 10 państw, które odznaczają się niższymi dochodami na tle innych krajów Unii. Do Polski trafi aż 43% środków finansowych z całej puli. Do tej pory zaakceptowano 15 programów na łączną kwotę 18,7 mld zł, jednak przewiduje się, że wsparcie osiągnie nawet do 30 mld zł.


Czytaj też: Projekt specustawy dla biogazowni rolniczych już gotowy!


Szczegóły programu budowy komunalnych biogazowni

Harmonogram przewiduje, że do końca 2027 r. zostaną podjęte zobowiązania rozumiane jako podpisywanie umów. Z kolei do 31.12.2030 r. środki mają być wydatkowane. Warto jednak zaznaczyć, że wysokość dofinansowania będzie proporcjonalna do wielkości udziału procentowego selektywnie zbieranych bioodpadów komunalnych, bądź komunalnych odpadów ściekowych. Wykorzystywanie innych materiałów oznacza zmniejszenie kwoty dofinansowania.

Inne obwarowanie dotyczy inwestycji realizowanej w formule „project finance”. W takim przypadku konieczne będzie włączenie środków własnych w wysokości minimum 15% docelowych kosztów inwestycji. Środki własne mają zostać wniesione w formie kapitału zakładowego i nie mogą pochodzić z pożyczek, kredytów, emisji obligacji itp.

Obecnie NFOŚiGW jest na etapie przygotowywania systemu informatycznego i domykania kwestii dokumentacji naborowej.

Biogazownie komunalne i nie tylko

Już za dwa miesiące ruszy nabór do programu „Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny”, a budżet przeznaczony na ten cel to 1,5 mld zł. Połowa kwoty zostanie przekazana w formie pożyczek, za to druga połowa w formie dotacji.  Inne proponowane przez Polskę programy dotyczą także m.in. niskoemisyjnych źródeł energii dla energetyki, przemysłu i ciepłownictwa oraz wykorzystania paliw alternatywnych do wytwarzania energii.

 

Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Zdjęcie: pixabay

This post is also available in: polski