Polsko-brytyjski Okrągły Stół na temat biomasy

Polsko-brytyjski Okrągły Stół

Biomasa to nie tylko surowiec użytkowany jako paliwo w branżach energetycznej i ciepłowniczej. Tkwi w niej ogromny potencjał, który można wykorzystać do celów innych niż spalanie. O wielotorowej współpracy na rzecz rozwoju innowacji w tym obszarze rozmawiano podczas „PL-UK Biomass Roundtable”. Zostało  zorganizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.Pierwszy polsko-brytyjski Okrągły Stół poświęcony tematyce szeroko pojętej biomasy był doskonałą okazją do skonfrontowania poglądów o tym surowcu naukowców z obu krajów. Polska postrzegana jest w Europie jako kraj z największym potencjałem do produkcji biomasy, biogazu i biometanu. Jako że obecnie biomasa stanowi również ważną część krajowego miksu energetycznego Wielkiej Brytanii, porównanie scenariuszy wykorzystania tego surowca było niezwykle cennym doświadczeniem.

– W kilkugodzinnym zdalnym spotkaniu wzięło udział szesnaście podmiotów. Debata pozwoliła stronom na lepsze poznanie ich działalności i kierunków, jakie w obu krajach wyznaczono dla koncepcji wykorzystania biomasy – relacjonuje dr Ewa Kochańska, prezes Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, która moderowała rozmowy.

Przyznaje, że strona polska postrzega biomasę drzewną i agro przede wszystkim jako paliwo energetyczne. Brytyjczycy, którzy w ostatnich latach zmodernizowali wiele zakładów przestawiając je z węgla na biomasę, wydają się mieć ten etap za sobą. Intensywnie poszukują innych sposobów na wykorzystanie biomasy, czyli wszelkiego rodzaju materii organicznej i odpadów ulegających biodegradacji.


GDZIE KUPIĆ DOBRY PELLET? SPRAWDŹ NA NASZEJ MAPIE!


Dzięki PL-UK Biomass Roundtable możliwa była konstruktywna wymiana poglądów na te tematy oraz zapoznanie z kierunkami badań i prac rozwojowych prowadzonych w ośrodkach obu krajów. Prace te dotyczą np. dziedziny zielonej chemii, biorafinerii, gospodarki obiegu zamkniętego, surowców niskoemisyjnych, innowacyjnych technologii wykorzystania ubocznych produktów spalania biomasy w energetyce czy też bioodpadów z produkcji przemysłu spożywczego, które niekoniecznie muszą być przetwarzane w energię.

Zdalna formuła spotkania sprawiła, że uczestnicy wymieniali fachowe poglądy i doprecyzowywali swoje wypowiedzi także na czacie podczas rozmów. To właśnie tam wykuwały się już pierwsze, nieformalne możliwości współpracy, jak np. w dziedzinie rekultywacji silnie zanieczyszczonych terenów oraz produkcji wodoru z biomasy.

– Liczymy, że szerokie spektrum specjalizacji i wzajemne zainteresowanie działalnością zawodową prelegentów zaowocuje polsko-brytyjskimi projektami badawczo-rozwojowymi, które będą mogły być sfinansowane choćby za pośrednictwem prowadzonego przez NCBR programu INNOGLOBO – podsumował Cezary Błaszczyk, dyrektor Działu Współpracy Międzynarodowej w NCBR.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Oprac. Redakcja
Zdjęcie: pixabay.com

This post is also available in: polski