Polska powinna wspierać biomasę

drax

O drogę od węglowego koncernu do europejskiego lidera w zakresie wykorzystania biomasy i innowacyjnego projektu dekarbonizacyjnego – pytamy Katarzynę Wilk, dyrektor ds. public affairs i polityki w Europie i Azji w firmie Drax.

Czy może pani opowiedzieć naszym czytelnikom o firmie Drax? Czym się ona zajmuje?

Katarzyna Wilk

Drax to międzynarodowa firma działająca zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, znajdująca się w centrum globalnych wysiłków na rzecz zapewnienia neutralności emisyjnej i bezpieczeństwa energetycznego.

Wykorzystujemy pozyskiwaną w zrównoważony sposób biomasę do wytwarzania niskoemisyjnej energii odnawialnej. Obecnie jesteśmy największym wytwórcą OZE w Wielkiej Brytanii pod względem mocy wyjściowej, dostarczając 11% energii odnawialnej w kraju – więcej niż dwaj kolejni producenci łącznie. Drax jest również światowym liderem w zakresie dostaw zrównoważonej biomasy – pracujemy z klientami w Europie, Ameryce Północnej i Azji.

Robimy także postepy w rozwoju globalnych projektów w obszarze bioenergii z projektem wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla (BECCS). Jesteśmy liderem w rozwoju tej technologii i wiemy, że działa, ponieważ stosowaliśmy ją w ramach programów pilotażowych w naszej elektrowni. Poza produkcją energii odnawialnej, BECCS pozwoli nam wychwycić miliony ton emisji CO2, co według Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) będzie niezbędne do ograniczenia globalnego ocieplenia o 1,5 lub 2°C.

Drax ma ambicję, aby stać się światowym liderem w tej nowej technologii, która naszym zdaniem będzie miała kluczowe znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa energetycznego, jak i działań na rzecz klimatu. Naszym celem jest usuwanie 14 mln t dwutlenku węgla z atmosfery (CDR) rocznie na całym świecie do roku 2030. Planujemy zainwestować miliardy w BECCS w naszej elektrowni w North Yorkshire, jak również w wybranych już dwóch nowych lokalizacjach BECCS w Ameryce Północnej, z dziewięcioma dodatkowymi możliwymi lokalizacjami w przygotowaniu.

Wasze działania wyróżniają Drax na tle innych firm energetycznych.

Drax ma wspaniałą historię do opowiedzenia, ponieważ z biegiem czasu mocno zmieniliśmy naszą działalność. Elektrownia Drax była kiedyś jedną z największych elektrowni węglowych w Europie Zachodniej. Dziś wykorzystujemy pozyskiwaną w sposób zrównoważony biomasę – paliwo niskoemisyjne – do wytwarzania odnawialnej, stabilnej i dyspozycyjnej energii. Nasze przejście na paliwo z biomasy pozwoliło nam stać się jednym z największych projektów dekarbonizacyjnych obejmujących

pojedynczą instalację w Europie. Od 2012 roku Drax ograniczył emisje w zakresach 1 i 2 o około 99%. A to dopiero początek – łącząc wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla z wytwarzaniem biomasy możemy trwale usuwać CO2 z atmosfery.

Jakie są korzyści z przejścia z węgla na biomasę? Czym biomasa różni się od innych źródeł odnawialnych?

Biomasa ma do odegrania ważną rolę w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego w czasie globalnej dekarbonizacji. Pozyskiwana w sposób zrównoważony może być wykorzystywana do zastąpienia paliw kopalnych źródłem odnawialnej, dyspozycyjnej energii, której ilość można zwiększać lub zmniejszać w celu zaspokojenia aktualnych potrzeb, wspierając bardziej niesterowalne OZE, takie jak wiatr czy słońce, jednocześnie zapewniając pełen zakres usług wsparcia systemu niezbędnych do utrzymania bezpiecznych dostaw.

Konwersja z węgla na biomasę daje również możliwość maksymalnego wykorzystania istniejącej infrastruktury elektrowni węglowych, utrzymania miejsc pracy i wykorzystania istniejących umiejętności, przy jednoczesnym przejściu na paliwo niskoemisyjne.

Przekształcając Drax w elektrownię na biomasę, ochroniliśmy setki miejsc pracy w czasie, gdy inne elektrownie węglowe były zamykane. Ważne było dla nas to, że dzięki konwersji byliśmy w stanie ochronić tak wiele specjalistycznych miejsc pracy w zdeindustrializowanej części kraju. Tylko w 2021 roku Drax Group wniosła 749 milionów funtów do gospodarki Północnej Anglii i wsparła 5720 etatów, działając jednocześnie na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i dekarbonizacji.

Proszę powiedzieć więcej na temat bioenergii z wychwytywaniem i magazynowaniem dwutlenku węgla (BECCS). Czym ta technologia różni się od sekwestracji dwutlenku węgla w przypadku paliw kopalnych?

Bioenergia z wychwytywaniem i magazynowaniem dwutlenku węgla, czyli BECCS, to proces wychwytywania i trwałego magazynowania dwutlenku węgla powstającego podczas produkcji energii z biomasy.

Technologia ta jest wyjątkowa, ponieważ zapewnia energię odnawialną, jak również ujemne emisje (CDR), których świat potrzebuje, aby osiągnąć poziom zerowej emisji gazów cieplarnianych. Dziś żadna inna technologia nie spełnia obu tych zadań. Rośnie światowy popyt na ujemne emisje, takie jak te generowane przez BECCS, co potencjalnie może sprawić, że do 2050 roku CDR staną się rynkiem wartym bilion dolarów.

CDR mogą być sprzedawane firmom w celu zrównoważenia trudnych do zniwelowania emisji z sektorów takich jak lotnictwo, co będzie miało kluczowe znaczenie dla osiągnięcia zerowego poziomu emisji netto. Rozwój BECCS może również wspierać gospodarki w procesie dekarbonizacji, zapewniając miejsca pracy i zrównoważony rozwój. Oczekujemy, że BECCS w Drax zapewni ponad 10 tys. miejsc pracy w szczytowym okresie budowy.

BECCS jako technologia usuwania dwutlenku węgla różni się również od metod CCS podejmowanych w przypadku działań wysokoemisyjnych, takich jak elektrownie na gaz ziemny lub zakłady produkcji cementu, ponieważ emitują one z paliw kopalnych dwutlenek węgla, którego wcześniej nie było w naszej atmosferze. BECCS wychwytuje biogeniczny CO2 znajdujący się w atmosferze w postaci materii organicznej i trwale go usuwa, składując pod ziemią.

Te projekty robią wrażenie, ale są realizowane w Wielkiej Brytanii. Jakie są plany Drax w Polsce?

Polska zrobiła znaczne postępy w zakresie poprawy bezpieczeństwa energetycznego i zrównoważenia swojego systemu energetycznego i nadal istnieją tu znaczne możliwości. Paliwa kopalne wciąż odpowiadają za 85% energii w kraju, z czego największy udział ma węgiel [1]. Drax jest dobrym przykładem tego, jak elektrownie węglowe mogą przejść na biomasę i BECCS, dając nowe życie istniejącej infrastrukturze, zachowując i tworząc miejsca pracy, jednocześnie przechodząc na niskoemisyjne źródło paliwa, które wspiera bezpieczeństwo energetyczne bez polegania na importowanych paliwach kopalnych.

Biomasa jest uznawana przez IPCC ONZ za paliwo kluczowe w walce ze zmianami klimatu i może pomóc Polsce osiągnąć cele klimatyczne szybciej, w sposób bardziej zrównoważony i przy niższych kosztach. Przejście na biomasę otwiera również drzwi dla BECCS – jedynej łatwo dostępnej technologii usuwania dwutlenku węgla na skalę przemysłową.

Uważamy, że przy odpowiedniej polityce i ramach inwestycyjnych w Polsce, i szerzej w Europie, mogą pojawić się znaczące możliwości rozwoju związane z BECCS. Firma Drax jest dobrze przygotowana do doradzania firmom zainteresowanym przejściem na biomasę i BECCS – zrobiliśmy to z powodzeniem w naszej własnej elektrowni i posiadamy unikalną kompleksową wiedzę na temat produkcji i dostaw biomasy oraz generowania energii z jej użyciem.

Co musi się teraz wydarzyć w Polsce, aby stało się to rzeczywistością?

Wiemy, że biomasa i BECCS mogą wesprzeć inne dekarbonizujące się gospodarki w ich odejściu od paliw kopalnych, ale aby to osiągnąć, Polska musi wdrożyć odpowiednią politykę.

Zapewniając skuteczne długoterminowe wsparcie dla wytwarzania energii z biomasy, polski rząd może zachęcać do takiej konwersji. Podobnie jak w przypadku wielu innych technologii, przejście na biomasę na dużą skalę wymaga długoterminowego wsparcia politycznego, aby umożliwić początkowe inwestycje. Nasze doświadczenie pokazuje, że wprowadzony przez rząd Wielkiej Brytanii program zielonych certyfikatów (ang. Renewable Obligation Certificat) oraz wsparcie poprzez kontrakty różnicowe (ang. Contracts for Difference), a także ceny emisji dwutlenku węgla były kluczowymi czynnikami sukcesu w zmniejszaniu zależności od węgla i przejściu na biomasę, aby napędzać sektor energetyczny i dekarbonizację.

Co więcej, wprowadzając odpowiednie polityki i wsparcie dla rozwiązań CDR, takich jak BECCS, w tym wsparcie dla infrastruktury wdrożeniowej, transportowej i magazynowej, kraj może skorzystać na szybko rosnącym popycie na ujemne emisje. Częścią tych prac będzie poprawa społecznej akceptacji dla tej technologii i przygotowanie społeczeństwa do wprowadzanych zmian. W Europie i na świecie, w tym w Wielkiej Brytanii, istnieje w tym obszarze kilka modeli, z których Polska mogłaby skorzystać.

W Europie ma obecnie miejsce wiele działań na rzecz postępu w zakresie technologii CCS, również w obszarze polityki i prawodawstwa – i nie jest za późno, aby również Polska się do nich przyłączyła i nabrała rozpędu.

Polska posiada infrastrukturę w istniejących elektrowniach węglowych i potencjalnie odpowiednią strukturę geologiczną dla CCS, aby móc wykorzystać BECCS, jednak potrzebne są dalsze działania ze strony rządu i decydentów, aby zapewnić odpowiednie podstawy do działania branży.

Materiał powstał we współpracy z firmą DRAX

PRZYPISY:
[1] https://www.iea.org/news/poland-needs-a-stronger-push
-to-reduce-emissions-and-ensure-secure-energy-suppliesnew-
iea-policy-review-says.

To tylko fragment artykułu. Całym przeczytasz w Magazynie Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

This post is also available in: polski