Po aukcjach 2019 będzie więcej energii z OZE

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski poinformował, że po rozstrzygnięciu tegorocznych aukcji dotyczących wsparcia dla energetyki wiatrowej zostanie zakontraktowana całość wymaganego 15-proc. udziału energii z OZE w krajowym zużyciu do 2020 r.

Obecnie trwa proces konsultacji projektu nowelizacji ustawy OZE, ale, jak mówił wiceminister, jest to projekt „krótki”. Jednocześnie zapowiedział przygotowanie zdecydowanie szerszej nowelizacji. Na tym etapie prac konieczne jest przede wszystkim szybkie zwiększenie mocy źródeł odnawialnych, by zrealizować 15-procentowy udział OZE w krajowym zużyciu brutto. Będzie to możliwe po ogłoszeniu aukcji, co ma nastąpić w wakacje.

Pod koniec 2018 roku Ministerstwo Energii przedstawiło projekt zmian w ustawie OZE, który konsultowano do 7 marca. Projekt zakłada, że dzięki szybkiemu powiększeniu mocy wiatraków uda się Polsce zapobiec konsekwencjom finansowym, jakie wiążą się z brakiem wypełnienia celu OZE na 2020 rok.

W projekcie ministerstwo proponuje przyznanie w 2019 r. wsparcia dla nowych wiatraków na lądzie o mocy 2,5 tys. MW. Drugą grupą, która może liczyć na wsparcie  są instalacje fotowoltaiczne. Według ME będą one produkować rocznie prawie 9,2 TWh energii elektrycznej. W sumie przyrost mocy wszystkich OZE w wyniku tegorocznych aukcji ma wynieść ponad 3,4 tys. MW.

Źródło: Ministerstwo Energii

Zdjęcie: Ministerstwo Energii

This post is also available in: polski

bem