Pierwsze aukcje OZE – czy biomasa znów zwycięży?

OZE w Polsce

Trwają pierwsze w tym roku aukcje OZE. W sumie zaplanowano ich na ten rok dwanaście. Do aukcji, które odbyły się w poniedziałek i wtorek (25 i 26 listopada) przystępowały firmy już funkcjonujące. Od 5 grudnia rozpoczną się aukcje dla podmiotów, które są nowymi wytwórcami energii z odnawialnych źródeł. Odbędzie się wówczas największa w Europie aukcja dla lądowej energetyki wiatrowej.

Aukcje są rzeprowadzane za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA). Wytwórcy zielonej energii, którzy chcą wziąć w nich udział, musieli założyć konta i zarejestrować swoje instalacje.

 Sesje aukcji odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00. Zasady kalkulacji pomocy publicznej są takie same jak w roku ubiegłym.

W pierwszej z tegorocznych aukcji (25 listopada 2019 r.) udział wzięli przedsiębiorcy prowadzący instalacje biomasowe i biogazownie inne niż rolnicze o mocy powyżej 1 MW. Są to:

  • dedykowane instalacje spalania biomasy,
  • układy hybrydowe,
  • jednostki wykorzystujące m.in. biogaz z oczyszczalni bądź pozyskany ze składowisk odpadów,
  • instalacje termicznego przekształcania odpadów i
  • dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego.

Maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana podczas dzisiejszej aukcji to 34 TWh, a jej wartość to 20,74 mld zł.

We wtorek (26 listopada 2019 r.) do godz. 18 odbywa się aukcja dla instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie biogaz rolniczy, w tym z wysokosprawnej kogeneracji o mocy większej niż 1 MW.

Maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze tej aukcji wynosi ponad 3,4 TWh, a jej wartość to blisko 2,2 mld zł.

Aukcje dla instalacji istniejących: 2-4 grudnia

Pierwsza z grudniowych aukcji dedykowana jest małym, już istniejącym elektrowniom wodnym (o mocy poniżej 1 MW). W kolejnych aukcjach o wsparcie będą mogły ubiegać się małe istniejące biogazownie rolnicze, a także instalacje na biogaz składowiskowy, biogaz z oczyszczalni oraz inny biogaz i instalacje termicznego przekształcania odpadów, dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego oraz dedykowane instalacje spalania biomasy (wszystkie o mocy nie większej niż 1 MW).

Aukcje dla instalacji nowych: 5-13 grudnia

Zgodnie z ustalonym harmonogramem aukcje dedykowane nowym instalacjom odbędą się w terminach 5-13 grudnia br. Na 5 grudnia zaplanowano aukcję dla większych nowych elektrowni wiatrowych na lądzie i fotowoltaicznych (o mocy powyżej 1 MW).

‒ W przypadku fotowoltaiki możemy mówić o pewnego rodzaju „boomie”. Ta technologia stanowi istotny składnik przyszłego energy-mix. Mamy więc aukcje dedykowane energii ze słońca, jest program prosument, są programy o charakterze inwestycyjnym jak np. „Mój prąd”. To wszystko sprawia, że w przypadku energii ze słońca możemy zacząć mówić już o gigawatach mocy zainstalowanej, która będzie szczególnie przydatna w czasie letniego szczytu zapotrzebowania na energię elektryczną –  zauważa Rafał Gawin, Prezes URE.

Zasady aukcji

W jednej aukcji wytwórca może wysłać więcej niż jedną ofertę, jeśli dotyczą one różnych instalacji OZE. Warunkiem jest by każda z tych instalacji spełniała parametry danej aukcji. W przypadku, gdy w sesji danej aukcji zostaną złożone mniej niż 3 oferty, aukcji nie rozstrzyga się.

Aukcję wygrywają podmioty, które zaoferowały najniższą cenę sprzedaży energii netto, a których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami. Takie rozwiązanie – tzw. reguła wymuszania konkurencji – powoduje odrzucenie 20 proc. najdroższych ofert i ma na celu wyeliminowanie możliwości wygrania aukcji przez wszystkich jej uczestników. W przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży energii elektrycznej, oferty te szeregowane są według kolejności ich złożenia.

Aukcje w Polsce

 

2016 r.

W Polsce pierwsze aukcje OZE odbyły się w grudniu 2016 r. Wytwarzanie energii elektrycznej rozpoczęło 56 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 53,515 MW oraz jedna instalacja wiatrowa o mocy 0,8 MW.

2017 r.

W wyniku aukcji z 2017 r. wytwarzanie rozpoczęło aż 302 farm fotowoltaicznych, których łączna moc wynosi 261,353 MW oraz dwie instalacje wiatrowe o sumarycznej mocy 1,7 MW.

2018 r.

Jeśli chodzi o zwycięzców aukcji przeprowadzonych w 2018, wytwarzanie rozpoczęło sześć instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 1,926 MW oraz 1 instalacja wiatrowa o mocy 0,85 MW. Należy przy tym pamiętać, że wytwórcy, którzy wygrali ubiegłoroczną aukcję, mają jeszcze czas na zaraportowanie ukończenia swoich inwestycji.

Z danych URE wynika, że w połowie bieżącego roku największy odsetek źródeł odnawialnych przyłączonych do systemu elektroenergetycznego stanowiły elektrownie wiatrowe (prawie 6 GW). Innym źródłem zielonej energii w Polsce są instalacje biomasowe (prawie 1,5 GW mocy zainstalowanej) oraz elektrownie wodne (prawie 1 GW). Najniższy odsetek stanowią biogaz (prawie 240 MW) i energia słońca (prawie 260 MW).

Źródło: URE

Zdjęcie: Shutterstock

 

This post is also available in: polski

bem