Oto wersja WIOŚ: 9 października 2019 r. WIOŚ w Warszawie skontrolował instalację do kombinacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów przy ul. Zawodzie 18 – w zakładzie zarządzanym przez Remondis sp. z o.o.

Instalacja ta od dłuższego czasu była źródłem odczuwalnej uciążliwości zapachowej, co zostało potwierdzone przez WIOŚ w Warszawie m .in. w wyniku czynności prowadzonych w okresie 26-27.08.2019 r. i za którą przedstawiciel zakładu został ukarany przez Inspektorów Ochrony Środowiska grzywną w postaci mandatu karnego.


Wszystko, co musisz wiedzieć o energii z odpadów. Kliknij i sprawdź!


W trakcie wykonywania czynności, spółka poinformowała Inspektorów Ochrony Środowiska z WIOŚ w Warszawie, że respektując decyzję Ministra Środowiska uchylającą uprawnienia do prowadzenia przetwarzania odpadów, z dniem 18 września 2019 r. zaprzestał użytkowania instalacji.

Decyzja Ministra Środowiska została wydana m. in. w oparciu o przekazaną przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska dokumentację dotyczącą interwencji organu związanych z uciążliwością zapachową powodowaną działalności Remondis Sp. z o.o.

Wstrzymana instalacja przetwarzała, w ramach zawartych umów z samorządami, m. in. odpady odebrane z dzielnic m. st. Warszawy, tj.: Wilanowa, Ursynowa, Śródmieścia, Woli i Bemowa. Spółka bezpośrednio po zakończeniu użytkowania instalacji wypowiedziała umowy na zagospodarowanie odpadów odebranych z terenów Woli, Bemowa i Śródmieścia. Pozostałe odpady pochodzące z Wilanowa i Ursynowa obecnie są przeładowywane na terenie zakładu przy ul. Zawodzie 18 i transportowane są do dalszego zagospodarowania w innych instalacjach.

Obecnie trwają dalsze działania kontrolne mające na celu zweryfikowanie m. in. sposobu postępowania z odpadami komunalnymi po zaprzestaniu użytkowania instalacji.


Wiadomości branżowe z Polski. Kliknij i sprawdź!


Remondis opublikował taką informację: Komunikat w/s wstrzymania pracy instalacji MBP w Warszawie przy ul. Zawodzie 18W związku z pojawianiem się nieprawdziwych informacji dot. przyczyny wstrzymania przetwarzania odpadów w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania w Warszawie przy ul. Zawodzie 18, REMONDIS zamieszcza następujące wyjaśnienie w tej sprawie:

W następstwie wejścia w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1579), Minister Środowiska w dniu 12 września 2019 r. –w oparciu o art. 8 przywołanej ustawy, nakazujący cofnięcie postępowań toczą cych się przed organem odwoławczym do organu I instancji –zastosował niniejszą procedurę również w stosunku do instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Warszawie, przy ul. Zawodzie 18, należącej do Spółki Remondis.

W związku z powyższym Spółka dochowując obowiązków wynikających z prawa, z dniem doręczenia powyższej decyzji Ministra, tj. 17.09.2019 r. wstrzymała przetwarzanie odpadów w tej instalacji do czasu zakończenia procedury przed organem I instancji. Podkreślić również należy, iż jedyną podstawą prawną i przesłanką do uchylenia decyzji wskazaną w decyzji Ministra Środowiska uchylającej pozwolenie zintegrowane jest właśnie wejście w życie art. 8 przywołanej ustawy. Wstrzymanie pracy instalacji nie ma żadnego związku z kontrolami przeprowadzanymi przez upoważnione do tego organy kontrolne.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Całe wydanie znajdziesz też tutaj. Dlatego kliknij!

Zdjęcie: pixabay.com
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE