Odpady poubojowe nie muszą być problemem – pasteryzacja metodą wstępnej obróbki odpadów kat. 3

sj constuction

Reklama

 

Zagospodarowanie odpadów pochodzenia zwierzęcego

Sektor przemysłu mięsnego w Polsce w ostatnich latach zdecydowanie rozwinął się na tle innych branż spożywczych, dzięki czemu Polska stała się jednym z największych producentów mięsa w Europie. Właściciele ubojni
i zakładów przetwórstwa mięsnego często mierzą się z koniecznością właściwego zagospodarowania odpadów powstających w ramach produkcji. Szczególną uwagę należy zwrócić na uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego, które w zależności od posiadanych właściwości i pochodzenia mogą zostać przetworzone i wykorzystane jako karma dla zwierząt, jak również stanowić substrat dla biogazowni bądź też zostać bezwzględnie zutylizowane.

Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego

Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (UPPZ) zgodnie z definicją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. są to materiały pochodzące ze zwierząt nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi. Ich klasyfikacja polega na przyporządkowaniu do odpowiedniej kategorii ryzyka odzwierciedlającej poziom zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt stwarzanego przez takie produkty.

Wyróżniamy 3 kategorie UPPZ:

  1. Materiał kategorii 1 – wyłącznie do usunięcia,
  2. Materiał kategorii 2 – nie do spożycia przez zwierzęta,
  3. Materiał kategorii 3 – nie do spożycia przez ludzi.

Na szczególną uwagę zasługują uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego kategorii 2 i kategorii 3. To te, po spełnieniu określonych kryteriów i właściwej obróbce wstępnej, mogą zostać przekształcone w zielone paliwo – biogaz.

Kompletne rozwiązania

Przedsiębiorstwo SJ Construction oferuje kompletne rozwiązania w zakresie projektowania oraz doradztwa technologicznego dla sektora przetwórstwa żywności oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 2 i 3. Linie technologiczne do obróbki wstępnej UPPZ oferowane przez SJ Construction są projektowane
z uwzględnieniem wymagań Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) (ang. Best Available Technology) celem minimalizacji potencjalnego wpływu instalacji na środowisko naturalne, jak również spełniają stawiane im wymagania sanitarne.

sj construction
Zdjęcie 1. Zbiornik przyjęciowy typu mulda o pojemności 30 m3 na odpady kategorii 3 wraz z systemem rozdrabniającym – producent SJ Construction.

Instalacje do pasteryzacji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno-weterynaryjnymi, zakłady wykorzystujące uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego jako substrat do produkcji biogazu, w zależności od kategorii materiału muszą być wyposażone w urządzenie do sterylizacji, pasteryzacji lub oczyszczania celem unieszkodliwienia potencjalnych patogenów i jednostek chorobotwórczych obecnych w materiale.

Wszystkie instalacje do pasteryzacji oferowane przez firmę SJ Construction spełniają wymagania Rozporządzenia Komisji (UE)  nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009, które zakładają:

– konieczność rozdrobnienia materiału do cząstek o wielkości maksymalnie 12 mm,

– zapewnienie instalacji z możliwością monitorowania temperatury i utrzymania jej na poziomie 70C
w czasie jednej godziny,

– możliwość ciągłej rejestracji parametrów pracy  instalacji oraz

– system zapewniający odpowiednią temperaturę w układzie w przypadku niedostatecznego podgrzewania.

sj construction
Zdjęcie 2. Układ zbiorników pasteryzacyjnych w wykonaniu ze stali nierdzewnej o pojemności 12m3 wykonany i dostarczony przez firmę SJ Construction

Co zyskują biogazownie i zakłady posiadające układy do pasteryzacji?

  1. Pozyskanie nowych klientów dzięki rozszerzeniu oferty o możliwość utylizacji UPPZ
  2. Zwiększenie wydajności produkcji biogazu dzięki zastosowaniu UPPZ
  3. Obniżenie kosztów utylizacji UPPZ poprzez skrócenie łańcucha dostaw

SJ Construction

Spółka SJ Construction działa na terenie całej Polski świadcząc usługi projektowania, prefabrykacji i montażu kompletnych linii technologicznych oraz urządzeń ze stali nierdzewnej. W ofercie znaleźć można zbiorniki – magazynowe i procesowe (pasteryzatory/higienizatory), muldy i kosze przyjęciowe, przenośniki taśmowe i ślimakowe, skraplacze, rozdrabniacze,  a także oprzyrządowanie dla biogazowni – wymienniki kondensacyjne, stacje uzdatniania biogazu, kolektory stacji pomp, oraz pochodnie awaryjnego spalania biogazu.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą SJ Construction na stronie: www.sjconstruction.pl

 

Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj

artykuł promocyjny

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE