Ma powstać rozporządzenie określające parametry jakościowe dla biogazu będącego biometanem! Będzie w nim mowa o zasadach prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie pozyskiwania biometanu. A także o dokumentach wprowadzających dwa równoległe systemy wsparcia dla tego sektora. To efekt konsultacji przeprowadzonych przez Ministerstwo Klimatu.


Już w październiku ukaże się „Rynek Biogazu”,
magazyn w całości poświęcony branży biogazu i biometanu.


Ministerstwo Klimatu pod koniec września przeprowadziło pierwsze konsultacje w sprawie systemu wsparcia dla biometanu. Konferencja odbywała się on-line.

Reklama

Podczas konferencji przedstawiono podstawowe założenia nowelizacji ustawy OZE w zakresie biometanu. Te dotyczące zarówno wprowadzenia samej definicji biometanu, jak również niezbędnego otoczenia prawnego.

Parametry biometanu

Jak informuje Polskie Stowarzyszenie Biometanu zapowiedziano między innymi pojawienie się rozporządzenia określającego parametry jakościowe dla biogazu będącego biometanem (prawdopodobne jest dopuszczenie do sieci PSG biometanu o cieple spalania 34 MJ/Nm3), zasad prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie biometanu, oraz wprowadzenie dwóch równoległych systemów wsparcia.

Co do założeń systemów wsparcia to zakłada się, że będą one przeznaczone zarówno dla biometanu wykorzystywanego w transporcie, jak i wtłaczanego do sieci gazowej.

W pierwszym przypadku odbiorcą biometanu mają być podmioty zobowiązane do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego. Te, na które nakłada się obowiązek zakupu określonego wolumenu biometanu pod rygorem konieczności uiszczenia opłaty zastępczej (biometanowej).

Cena gwarantowana

W kwestii biometanu do sieci zakłada się ustanowienie ceny gwarantowanej z pokryciem salda ujemnego w relacji do ceny gazu ziemnego na TGE. Według opinii Polskiego Stowarzyszenia Biometanu, fakt upublicznienia założeń do nowelizacji ustawy jest bardzo ważnym i dobrym krokiem, gdyż ucina spekulacje co do samego faktu uruchomienia systemu wsparcia operacyjnego. Natomiast ocena samego systemu może nastąpić po określeniu wysokości ceny gwarantowanej oraz opłaty biometanowej.

Ze strony Ministerstwa konsultacje prowadzili Marcin Ścigan oraz Tomasz Pańczyszyn. W spotkaniu brał również udział przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektor Jarosław Wiśniewski.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źrodło: Polskie Stowarzyszenie Biometanu
Zdjęcie: shutterstock
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE