OZE, czyli odnawialnych źródeł energii dotyczy Rozporządzenie Ministra Energii, jakie wejdzie w życie 30 sierpnia tego roku.

Reklama

Określa ono zmiany wielkości udziału ilościowego odnawialnych źródeł energii w sumie wytworzonej energii elektrycznej. Parametry określone zostały na lata 2018 oraz 2019. W przyszłym, czyli w 2018 roku, wielkość udziału ma wynieść 17,5 proc. Obowiązek dla energii pochodzącej z biogazowni rolniczych określono na poziomie 0,5 proc.

Kolejny wzrost OZE

Ministerstwo Energii chce, by w roku 2019 udział odnawialnych źródeł w produkcji energii elektrycznej wynosił 18,5 proc. Dla energii pochodzącej z biogazowni rolniczych ma to być nadal 0,5 proc.

W tym roku obowiązek udziału odnawialnych źródeł dla zielonych certyfikatów wynosi 15,4 proc. oraz 0,6 proc. dla biogazu rolniczego. Przypomnijmy, że w Ustawie o OZE z roku 2015 ostatnie z wymienianych źródeł energii określone było na 0,65 proc.

Jedni za wzrostem inni przeciwko

Jak informuje między innymi portal GramwZielone w czasie konsultacji rozporządzenia dotyczącego wysokości obowiązku na rok 2018 o zwiększenie go do poziomu wpisanego do ustawy o OZE postulowały m.in. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej, Konfederacja Lewiatan, Związek Banków Polskich, ale także m.in. koncern energetyczny CEZ.

Przeciwko zwiększaniu obowiązku na 2018 r. i za utrzymaniem obowiązku umarzania zielonych certyfikatów na poziomie 15,4 proc. opowiedziała się natomiast największa państwowa grupa energetyczna PGE.

Rolnicy w biogazowniach nie gustują?

Rejestrze wytwórców biogazu rolniczego jaki prowadzi Agencja Rynku Rolnego znajduje się 85 biogazowni rolniczych (stan na 22 sierpnia 2017 r).  Ich wydajność wynosi 387 863 097,350 metrów sześciennych na rok. Łączna moc tych instalacji to 100,9 MW. Największa ilością biogazowni dysponuje spółka Poldanor. Ma ona 8 instalacji. Zlokalizowane są w województwach  pomorskim i zachodniopomorskim.O wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego może ubiegać się przedsiębiorca, który spełnia następujące warunki:

– posiada dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza,

– dysponuje odpowiednimi obiektami i instalacjami, w tym urządzeniami technicznymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, w przepisach sanitarnych i w przepisach o ochronie środowiska, umożliwiającymi wykonywanie działalności gospodarczej.

Działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii innych niż mikroinstalacja biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacjach innych niż mikroinstalacja, może wykonywać wytwórca, który nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Aby uczestniczyć w mechanizmach administrowanych przez Agencję Rynku Rolnego w pierwszej kolejności należy uzyskać numer rejestracyjny w CRP, który będzie wykorzystywany w dalszych kontaktach z ARR. Wpis do rejestru kosztuje 616 zł.

Na zdjęciu jedna z biogazowni na Pomorzu
Fot. Robert Domżał
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE