Na OZE białostocki WFOŚ i GW może przeznaczyć ponad 11 mln zł. Pieniądze pochodzą z programu „Region”. Pełna kwota pożyczki, jakiej NFOŚiGW udziela Podlasiu wynosi 33 mln zł. Umowa między Funduszami jest pierwszą w ramach nowego programu „Region” – informuje Sławomir Kmiecik, rzecznik NFOŚiGW.

Reklama

Do 29 września br. pozostałe wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej mają szansę na złożenie wniosków i określenie beneficjentów końcowych programu „Region” w swoich województwach.

Udzielona przez NFOŚiGW pożyczka dla WFOŚiGW w Białymstoku zostanie przeznaczona na rozbudowę oczyszczalni ścieków i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Choroszczy. Ponadto zbudowana zostanie z tej sumy osiedlowa sieć ciepłownicza w Siemiatyczach. Na terenie tej samej gminy  zmodernizowane zostanie oświetlenie ulicznego. Pojawi się ono w miejscowościach: Kajanka, Siemiatycze – Stacja, Tołwin, Wiercień Duży, Wiercień Mały, Wólka Nadbużna. A w gminie Krypno, rozpocznie się montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych. Słowem pojawi się OZE. Mońki doczekają się zaś modernizacji kotłowni głównej.

– Realizacja tych projektów przyczyni się do polepszenia gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawy jakości powietrza na terenie województwa podlaskiego i wpisuje się w Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz strategiczne plany związane z ochroną atmosfery oraz efektywnością energetyczną – mówi Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu NFOŚiGW, który 11 maja 2017 r. podpisał umowę z Piotrem Dzierżanowskim, Prezesem Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku.

Pierwszy beneficjent programu Region otrzyma 32 775 503 zł pożyczki.

 

Na OZE i dla innych

Dofinansowywanie w ramach programu Region jest udzielane wojewódzkim funduszom na wszystkie typy przedsięwzięć ujętych w planach działalności WFOŚiGW, w tym również z zakresu OZE i efektywności energetycznej, m.in. na instalacje pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych, działania termomodernizacyjne itp. w formie preferencyjnej, niskooprocentowanej pożyczki.

Oprocentowanie pożyczek dla wojewódzkich funduszy zostało oparte o WIBOR 3M na poziomie WIBOR 3M plus 15 punktów bazowych nie mniej niż 2%. Pożyczki będą udzielane na okres nie dłuższy niż 7 lat z okresem karencji do 6 miesięcy.

 

Wojewódzkie fundusze według lokalnych kryteriów

Beneficjenci końcowi otrzymują wsparcie za pośrednictwem poszczególnych wojewódzkich funduszy, które udzielają pożyczek według własnych priorytetów. Uwzględnione będą w nich uwarunkowania lokalne.

Warunki dofinansowania beneficjentom końcowym również określają poszczególne WFOŚiGW, przy czym oprocentowanie tych pożyczek nie będzie mogło mieć charakteru konkurencyjnego dla pożyczek NFOŚiGW udzielanych w tym samym obszarze.

 

Na OZE 116 milionów

Nabór wniosków rozpoczął się 1 lutego i potrwa do 29 września 2017 r. lub do wyczerpania środków. Planowana łączna alokacja środków na 2017 r. wynosi do 200 mln zł, w tym dla: funduszu podstawowego – 50 mln zł, dla zobowiązania wieloletniego „OZE i efektywność energetyczna” – 116 mln zł, a dla zobowiązania wieloletniego „Gospodarowanie odpadami” – 34 mln zł.

 

Biorąc pod uwagę, że kryteria wyboru przedsięwzięć określają poszczególne wojewódzkie fundusze uwzględniając przy tym uwarunkowania regionalne, zarezerwowane środki przyczynią się zarówno do realizacji istotnych przedsięwzięć o charakterze lokalnym, które nie mogą zostać sfinansowane w ramach programów z aktualnej oferty NFOŚiGW, jak i pełnego wykorzystania dostępnych dla Polski środków europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, co jest jednym z priorytetów wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy.

Treść programu priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 2) REGION” w 2017 r. wraz z regulaminem naboru wniosków dostępne są na stronie internetowej Narodowego Funduszu pod adresem:

http://portal.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/system–wsparcie-dzialan-przez-wfosigw/nabor-wnioskow-2017-region/

 

Fot.Robert Domżał

źródło: NFOŚiGW

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE