Operat przeciwpożarowy to palący problem. Wejście w ubiegłym roku w życie tzw. pakietu odpadowego wprowadziło szereg zmian w przepisach dotyczących ochrony środowiska. Jedną z istotnych modyfikacji jest konieczność złożenia przez przedsiębiorców wniosku, aby uzyskać nowe zezwolenie na zbieranie czy przetwarzanie odpadów. Ustawodawca przewidział na to 12 miesięcy od dnia wejścia przepisów w życie. Co za tym idzie – termin składania wniosków mija 4 września.

Utrudnieniem w zmieszczeniu się w ramach czasowych może być operat przeciwpożarowy. Czyli dokument, który wedle nowych wymogów należy dołączy do ww. wniosku. Problem stanowi fakt, że wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów określone w drodze rozporządzenia wejdą w życie 22 sierpnia br.

Reklama

Jak opracować operat przeciwpożarowy

Dopiero wtedy osoby opracowujące operat przeciwpożarowy będą widzieć, jakie informacje o obiekcie muszą zweryfikować pod kątem bezpieczeństwa pożarowego. Sporządzony dokument należy uzgodnić z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej. Może on wyrazić zgodę na zastosowanie warunków ochrony przeciwpożarowych zawartych w operacie bez uwag, pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań, bądź nie wyrazić zgody na ich zastosowanie. Przedsiębiorca, który zdecyduje się poczekać ze zleceniem wykonania operatu do momentu wejścia w życie wcześniej wspomnianego rozporządzenia, sporo zaryzykuje.

Na przejście całej ścieżki będzie mieć niecałe dwa tygodnie. Od opracowania operatu, przez jego pozytywne uzgodnienie z Państwową Strażą Pożarną, po załączenie go do wniosku. Wcześniejsze złożenie wniosku jest bezpieczniejszym rozwiązaniem, ponieważ niweluje ryzyko utraty zezwolenia wynikające z niedotrzymania terminów.

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację Departament Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska podkreśla, że brak rozporządzenia nie stanowi przeszkody do sporządzania operatów przeciwpożarowych. Stwierdza, że wykładnią do opracowania takiego dokumentu są obowiązujące od zeszłego roku przepisy ustawy o odpadach dotyczące zezwolenia.

Mówią one, że instalacje, obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów mają być projektowane, wykonywane, wyposażane, uruchamiane, użytkowane i zarządzane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia powinny zapewniać:

  • zachowanie nośności konstrukcji obiektów budowlanych przez określony czas,
  • ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w ich obrębie,
  • ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe,
  • możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób,
  • uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych, a w szczególności zapewnienie warunków do podejmowania przez te ekipy działań gaśniczych.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Rynku Pelletu. Sprawdź poniżej!

Tekst: mł. kpt. PSP, inż. pożarnictwa Bartosz Gościński
Zdjęcie: pixabay.com
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE