W dniu 17 stycznia 2018 roku w Centrum Szkolenia PGNiG w Warszawie odbędzie się V edycja specjalistycznego szkolenia „Nowe obowiązki i Rozporządzenia ME ws. zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło”.

Reklama

9 listopada 2017 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło. W związku z tym, zapraszamy Państwa na V edycję specjalistycznego szkolenia „Nowe obowiązki i Rozporządzenie ME ws. zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło” , które odbędzie się w dniu 17 stycznia 2018 roku w Centrum Szkolenia PGNiG w Warszawie.

Podczas wydarzenia, regulacje taryfowe zostaną poddane szczegółowej analizie pod kątem skutków dla branży. Ponadto, omówione zostaną:

  • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku i warunków technicznych zakupu ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz warunków przyłączania instalacji do sieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1084).
  • Badania i kontrole stanu zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych przeprowadzane przez Prezesa URE i możliwości obniżenia wymaganego stanu w świetle aktualnej sytuacji na rynku paliwowym.
  • Nowe obowiązki koncesjonariuszy, nowe wymogi dotyczące zarządów przedsiębiorstw energetycznych i ich rad nadzorczych oraz konieczność zmiany warunków koncesyjnych.

Szkolenie skierowane jest do:

  • Specjalistów ds. taryf
  • Kadry zarządzającej przedsiębiorstwami ciepłowniczymi
  • Dyrektorów finansowych
  • Ekonomistów
  • Głównych księgowych
  • Kontrolerów kosztów

Więcej informacji na stronie wydarzenia tutaj (kliknij) lub pod numerem telefonu: +48 22 82 77 123.

Zdjęcie: 123RF

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE