Nowa Energia – nowy program, nowe rozdanie funduszy!

Nowa Energia

Nowa Energia to kompleksowy program, którego realizację rozpoczyna NFOŚiGW. Na pierwszy rzut idzie wodór i transport wodorowy. Ale będzie też możliwość skorzystania z dotacji i pożyczek na stabilne źródła energii odnawialnej.

Celem programu jest podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wsparcie wdrożenia projektów w zakresie nowoczesnych technologii energetycznych, ukierunkowanych na rozwój bezemisyjnej energetyki, bezemisyjnego przemysłu, jak również rozwiązań systemowych pozwalających na uzyskanie maksymalnej efektywności wytwarzania, zagospodarowania oraz wykorzystania energii.

Nowa Energia  – cel będzie realizowany w 6 obszarach:

 1. Plus energetyczne budynki;
 2. Inteligentne miasta energii;
 3. Wielopaliwowe bloki z magazynami ciepła lub chłodu;
 4. Produkcja, transport, magazynowanie i wykorzystanie wodoru;
 5. Stabilne bezemisyjne źródła energii;
 6. Samowystarczalne klastry energetyczne.

Poszczególne obszary, których dotyczy nabór, zostaną wskazane w ogłoszeniu o naborze.

Budżet na realizację programu wynosi 2,5 mld zł

Na stabilne bezemisyjne źródła energii – do 500 000,00 tys. zł; na samowystarczalne klastry energetyczne – do 300 000,00 tys. zł. Okres wdrażania Program zaplanowano w latach 2020-2025 r.

Stabilne bezemisyjne źródła energii

W ramach celu tematycznego będą wspierane przedsięwzięcia mające na celu wdrożenie technologii,m.in.:

 • produkcji biometanu z wykorzystaniem technologii pozwalających na zastosowanie różnego wsadu przy jednoczesnym zagospodarowaniu odpadowego CO2;
 • energetycznego wykorzystania biomasy i odpadów;
 • biogazowni, w tym mobilnych;
 • wytwarzania i wykorzystywania biopaliw;
 • wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych (HTR);
 • ogniw elektrotechnicznych (np. rSOC);

Samowystarczalne klastry energetyczne

W ramach celu tematycznego będą wspierane przedsięwzięcia w obszarze klastrów energetycznych, funkcjonujących zgodnie z przepisami prawa, z uregulowanymi kwestiami logistyki, ekonomii i technologii, przy jednoczesnych korzyściach dla środowiska,mające na celu wdrożenie technologii m.in:

 • inteligentnych systemów zarządzania rozproszonymi źródłami energii,pozwalających na zdecentralizowanie systemu zarządzania siecią;
 • mikrogeneracji;
 • dużych magazynów energii elektrycznej o znaczeniu „sieciowym” (ang. grid-scale electricity storage);
 • wirtualnych magazynów energii;
 • łączących wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł z lokalnym wykorzystaniem energii (synchronizacja lokalnej produkcji ze zużyciem energii w miejscu jej wytwarzania)

Pobierz “pp_nowaenergia-1.pdf” pp_nowaenergia-1.pdf – Pobrano 31 razy – 875 KB

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: NFOSiGW

This post is also available in: polski

bem