Często krytykuje się podejmowanie działań ograniczających zmiany klimatu na terenie Europy. Zwykle padają wtedy argumenty o tym, że inne kontynenty emitują równie dużą ilość gazów cieplarnianych i nie dążą do jej redukcji. Wśród takich wielkoskalowych emitentów często wymienia się Stany Zjednoczone, co nie do końca jest słusznie. Okazuje się, że to kolejny kraj, który wskazuje potencjał biometanu jako zabezpieczenie przed globalnym ociepleniem, ale też przed wysokimi cenami nośników energii.

Reklama

Względy ekonomiczne

W USA gaz ziemny to niezwykle ważny element systemu energetycznego. Wykorzystuje się go do ogrzewania ponad połowy domów, także w celu uzyskania ciepłej wody do dalszego wykorzystania. Jednocześnie jest to jedno z przodujących źródeł energii elektrycznej, które w 2022 r. pokryło ponad 40% krajowego zapotrzebowania. Analiza American Gas Association pokazuje, że amerykański system gazu ziemnego dostarcza zimą 3,1 razy więcej energii na potrzeby gospodarstwa domowego niż sieć elektryczna w szczytowych warunkach latem.


Czytaj też: Jak działa biometanownia?


Idealną alternatywą dla gazu ziemnego jest biometan. Ten odnawialny gaz powstaje po oczyszczeniu biogazu, czyli odnawialnego gazu powstałego w instalacjach fermentujących biologiczne resztki, które są źródłem metanu i dwutlenku węgla. Gdyby nie zastosować tego procesu, te gazy uwolniłyby się do atmosfery i maksymalizowały efekt cieplarniany. Oczyszczony biometan ma parametry takie, jak gaz ziemny, przez co można go zatłaczać do sieci.

Potencjał biometanu jako stabilnego źródła energii

Biometan to wielowymiarowe korzyści dla amerykańskiej gospodarki, wynikające z dywersyfikacji źródeł energii, zwiększenia krajowej produkcji energii z OZE i poprawy gospodarki odpadami. Jak podaje Patrick Sefass, dyrektor wykonawczy w American Biogas Council, potencjał biometanu produkcji amerykańskiej pozwala na zastąpienie 10% obecnego zapotrzebowania na gaz ziemny. Są części kraju, gdzie lokalne wytwarzanie odnawialnego gazu pozwoliłoby pokryć całe zapotrzebowanie rejonu.


Czytaj też: Przeprowadzą wychwyt CO2 z produkcji biometanu


Według bazy danych American Biogas Council w 2023 r. w USA uruchomiono 63 nowe biometanownie. W 2024 r. organizacja oczekuje kolejnego wzrostu i tym razem szacuje, że wyniesie on 20-40%. Obecnie nie ma ze strony państwa czy poszczególnych stanów wsparcia dla takich projektów, jeśli chodzi o zatłaczanie biometanu do sieci. Bieżąca polityka zachęca bardziej do wykorzystania go jako paliwa samochodowego, co proponowane jest w ramach standardu czystych paliw w Oregonie czy Kalifornii.

Amerykańskie stowarzyszenie biogazowe wskazuje na zaledwie kilka przykładów takich działań w obszarze energetyki. Wśród nich wymienić można kalifornijska ustawę SB 1440, która nakłada na przedsiębiorstwa gazownicze obowiązek zastąpienia pewnego procenta gazu konwencjonalnego gazem odnawialnym. Ponadto portfele odnawialnych źródeł energii (RPS) wymuszają na przedsiębiorstwach energetycznych korzystanianie z energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, takich jak energia wiatrowa, energia słoneczna, biogaz i inne alternatywy. Stymulacją dla sektora powinny być także bardziej zrównoważone wybory zakupowe konsumentów, którzy poszukują towarów o niskim śladzie węglowym.

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

Zdjęcie: Shutterstock

Źródło: LinkedIn

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE