Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Kazimierz Kujda podpisał, w trakcie odbywającego się we Lwowie 5 października 2017 r. Lwowskiego EkoForum „Woda & Energia”, memorandum o realizacji wspólnych przedsięwzięć dla zapewnienia skutecznego oczyszczania ścieków miasta dla minimalizacji zanieczyszczeń granicznej rzeki Bug.

Reklama

Sygnatariuszami memorandum ze strony ukraińskiej byli: Mer Lwowa Andriej Sadowy i Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Lvivodokanal Walentin Wolski. Podpis na dokumencie złożył również Wiceminister Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy; ministerstwo objęło bowiem patronat nad wspólnymi przedsięwzięciami.

Według szacunków, modernizacja oczyszczalni we Lwowie (wraz z usuwaniem fosforu) pochłonie ok. 200 mln euro. W pierwszej fazie działań NFOŚiGW pomoże w przygotowaniu dokumentów przetargowych dla opracowania wielowariantowej koncepcji rozbudowy i modernizacji systemu oczyszczania i odprowadzania ścieków we Lwowie wraz z obiektami towarzyszącymi (np. węzłem technologicznym utylizacji osadów ściekowych), a także realizacji samej inwestycji. NFOŚiGW nadal będzie dzielił się ze specjalistami ukraińskimi doświadczeniami Funduszu i jego beneficjentów w realizacji przedsięwzięć zmierzających do optymalizacji gospodarki wodno-ściekowej w polskich miastach oraz umożliwi im udział w szkoleniach organizowanych przez Fundusz. Powołana wspólna grupa robocza, wraz z ekspertami obu stron, zajmie się przygotowaniami projektów, dzięki którym zostaną podjęte decyzje dotyczące przedmiotu memorandum.

Równolegle przedstawiciele NFOŚiGW goszczą na Białorusi, gdzie rozmawiają o możliwości współpracy przy tamtejszych projektach z zakresu ochrony środowiska oraz deklarowanej pomocy Narodowego Funduszu w ich wdrażaniu. NFOŚiGW współfinansował już modernizację oczyszczalni w Brześciu na Białorusi, co wpłynęło na polepszenie stanu tamtejszych wód wpływających do Bugu. Fundusz wydatkował wówczas ok. 5,5 mln zł.

Zachodnie obszary zarówno Ukrainy, jak i Białorusi, znajdują się w zlewni Bugu (ok. 50 proc. jej powierzchni usytuowana jest w Polsce), z której zanieczyszczenia trafiają m.in. do Jeziora Zegrzyńskiego – źródła wody dla Warszawskiego Wodociągu Północnego. NFOŚiGW dostrzega potrzebę modernizacji i budowy nowoczesnych oczyszczalni u naszych wschodnich sąsiadów. Pomoc zarówno doradcza, techniczna, jak i finansowa w tym zakresie będzie korzystna dla wszystkich stron.

Źródło: NFOŚiGW

Zdjęcie: NFOŚiGW

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE