W związku z dużym zainteresowaniem dopłatami do leasingu pojazdów elektrycznych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  podjął decyzję w sprawie zwiększenia puli środków przekazanych do dyspozycji Banku Ochrony Środowiska w ramach Programu „Mój elektryk” o dodatkowe 100 mln zł.

Reklama

Jest to już trzecia transza, która zwiększa pulę środków na wsparcie elektryfikacji jeżdżących po Polsce pojazdów do 200 mln zł w ramach tzw. ścieżki leasingowej. Dopłaty mają na celu dofinansowanie wkładu własnego klienta ubiegającego się o leasing pojazdu  zeroemisyjnego. W tym zakresie na chwilę obecną BOŚ pozostaje jedynym dysponentem środków z Programu NFOŚiGW.

Program „Mój elektryk”

Celem Programu Priorytetowego „Mój elektryk” jest ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Program zakłada dwie ścieżki. Jedna, obejmująca ścieżkę zakupu pojazdów za gotówkę lub przy pomocy kredytów, obsługiwana bezpośrednio przez NFOŚiGW. Druga, dla klientów indywidualnych oraz dla firm i organizacji, które nabywają pojazdy w drodze leasingu. Ścieżka leasingowa jest prowadzona przez Bank Ochrony Środowiska. Program jest realizowany w formule „jednego okienka” – by jak najbardziej uprościć cały proces, klienci składają wnioski o dopłatę do leasingu u dostawcy pojazdu lub w firmie leasingowej i obsługa odbywa się za ich pośrednictwem.

„Mój elektryk” przyspiesza elektryfikację samochodów w Polsce

Od początku uruchomienia „Mojego elektryka” obserwujemy stale rosnące zainteresowanie programem. W niecały rok od jego startu, leasing z dopłatą znajduje się w ofercie większości firm, zaś liczba spływających wniosków systematycznie się zwiększa. Najlepszym dowodem powodzenia programu jest ogłoszone podwojenie puli środków na dopłaty, co jednocześnie potwierdza, że jesteśmy dobrze przygotowani na obsługę jeszcze większej liczby klientów oraz stanowi gwarancję, że nie zabraknie dla nich pieniędzy. Najważniejsze jednak jest to, że dzięki „Mojemu elektrykowi” jesteśmy w stanie realnie przyspieszyć elektryfikację samochodów w Polsce i w ten sposób przyczynić się do zmniejszania emisyjności transportu – powiedział Wojciech Hann, prezes zarządu BOŚ SA.


Czytaj też: „Mój elektryk” stymuluje rynek pojazdów zeroemisyjnych


Dodatkowe 100 mln zł na dopłaty do leasingu

Rynek tych pojazdów należy przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy w ponad 70 procentach przypadków jako formę finansowania wybierają właśnie leasing lub najem długoterminowy. Chcąc jeszcze bardziej poszerzyć działanie programu „Mój elektryk” oraz zmaksymalizować dostępność dopłat, Narodowy Fundusz uruchomił stosowaną obecnie ścieżkę leasingową. Popularności dopłat do kosztów leasingu pojazdów zeroemisyjnych potwierdza, że był to właściwy kierunek. Efektem zainteresowania tą formą finansowania jest przeznaczenie dodatkowych 100 mln zł na dopłaty do leasingu, które pozwolą na udzielenie dotacji na kilka tysięcy kolejnych ekologicznych pojazdów podsumował Paweł Mirowski, wiceszef NFOŚiGW.

Pierwotnie w ramach ścieżki leasingowej w Programie „Mój elektryk” do dyspozycji BOŚ było 20 mln zł. W marcu br. NFOŚiGW na wniosek banku podjął decyzję o zwiększeniu tej puli o 80 mln zł. Aktualne stanowisko NFOŚiGW o przyznaniu dodatkowej puli środków w wysokości 100 mln zł. powoduje podwojenie dostępnego limitu na dopłatę.

Dotychczas BOŚ zawarł umowy współpracy z 23 firmami leasingowymi – ich lista jest dostępna na stronie https://www.bosbank.pl/moj-elektryk. Katalog ten nie jest zamknięty – bank pozostaje otwarty na przystąpienie do Programu kolejnych firm leasingowych.

Od listopada 2021 r., czyli początku realizacji Programu przez BOŚ, do banku wpłynęło 3 152 wnioski o dotację na kwotę ponad 97 mln zł. Zarząd NFOŚiGW zaakceptował dotychczas dotacje do 2 599 samochodów, w tym 2 128 aut osobowych kategorii M1 i 436 pojazdów dostawczych kategorii N1. 35 zatwierdzonych wniosków dotyczy pojazdów dwu lub trzykołowych kategorii L. Łączna wartość przyznanych dotacji wynosi 81,50 mln zł.

Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło: BOŚ

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE