Konsultacje rynkowe nowych technologii dla sektora biogazu i biometanu organizowane przez NCBR

NCBR

„Biogaz i biometan są niezbędne dla transformacji energetycznej Polski, dlatego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) otworzyło konsultacje rynkowe poprzedzające nowe przedsięwzięcia, których celem będzie wypełnienie luki technologicznej w obszarze sektora biogazu i biometanu.

Celem konsultacji jest zweryfikowanie:

  • Czy proponowane projekty odpowiadają potrzebom rynku?
  • Czy założenia dotyczące wymagań stawianych technologiom oraz proponowane harmonogramy projektów są osiągalne?

NCBR konsultacje rynkowe biogaz

Twórczy dialog z rynkiem

W trakcie konsultacji poruszonych zostanie 7 obszarów tematycznych:

  • Innowacyjnej biogazowni II
  • Nowych technologii oczyszczania biogazu do biometanu
  • Technologii skraplania biometanu do bioLNG
  • Modelowego eko-systemu zagospodarowania biometanu
  • Nowych technologii dla mikro- i małych instalacji biogazowych
  • Biometanowni dla miast przyszłości
  • Zaawansowanych metod zagospodarowania masy pofermentacyjnej

Udział w konsultacjach rynkowych NCBR

Do udziału w konsultacjach rynkowych NCBR zaprasza zespoły projektowe, instytuty badawcze, uczelnie wyższe, a także dostawców technologii, komponentów bądź rozwiązań dla sektora oraz innych interesariuszy, którzy posiadają niezbędną wiedzę w zakresie technologii dla sektora biogazu i biometanu. NCBR nie wyklucza udziału w rozmowach podmiotów, które obecnie nie zajmują się projektowaniem albo produkcją biogazu lub biometanu, ale mają potencjał do stworzenia tych kompetencji w ramach proponowanych konkursów.

Zapraszamy do składania wniosków o udział w konsultacjach w terminie do 19 maja br. W przypadku złożenia wniosku po terminie NCBR nie gwarantuje udziału interesariuszy w dialogu.

Więcej informacji dotyczących konsultacji rynkowych znajdą Państwo na stronie internetowej NCBR pod adresem:

https://www.gov.pl/web/ncbr/1-23-KR-nowoczesne-technologie-dla-sektora-biogazu-i-biometanu

Rynek Biogazu i Biometanu

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: komunikat NCBR

This post is also available in: polski

ael