Największa elektrownia słoneczna w Polsce powstanie w Wielkopolsce! Zbudują ją ZE PAK – producent energii elektrycznej z Wielkopolski oraz ESOLEO z Grupy Polsat. Elektrownia słoneczna powstanie na terenach odzyskanych dla środowiska naturalnego, na których kiedyś wydobywano węgiel brunatny. ESOLEO zamierza zaangażować w realizację inwestycji m. in. firmy lokalne oraz pracowników, którzy wcześniej pracowali przy wydobyciu węgla. Projekt zrealizują jako kolejny etap transformacji energetyki węglowej w zieloną. Prowadzą go ZE PAK i Zygmunt Solorz. Wartość podpisanej umowy to prawie 164 mln zł. Termin oddania do eksploatacji planują na sierpień 2021 r.


REKLAMA

Reklama

Największa elektrownia słoneczna w Polsce

Umowę zawarto pomiędzy Zespołem Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA. Oraz konsorcjum ESOLEO Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Remontowego PAK SERWIS Sp. z o.o. z Konina. Dzięki umowie, powstanie elektrownia słoneczna o mocy 70 MWp. Zostanie zbudowana na obszarze 100 hektarów w gminie Brudzew, na którym wcześniej działała odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego Adamów. Tereny te dzięki rekultywacji zostały odtworzone i przywrócone środowisku naturalnemu.

– Budowa przez ZEPAK farmy fotowoltaicznej na terenach, gdzie jeszcze niedawno eksploatowano węgiel brunatny, idealnie wpisuje się proces sprawiedliwej transformacji. I to jednego z ważnych regionów górniczych Polski jakim jest Wschodnia Wielkopolska. To będzie pierwsza inwestycja na taką skalę w Polsce. Będzie budowana m. in. przez pracowników sektora energetyczno – węglowego i stanie się symbolem transformacji tego sektora – powiedział Piotr Woźny, przewodniczący rady nadzorczej ZE PAK.

Budowa farmy fotowoltaicznej w Brudzewie realizowana będzie z uwzględnieniem zasady local content. Jedną z firm, która wchodzi w skład konsorcjum jest spółka córka ZE PAK. To Przedsiębiorstwo Remontowe PAK SERWIS, które dzięki udziałowi w tym projekcie pozyska kwalifikacje. A także doświadczenie oraz referencje, które pomogą jej ubiegać się o udział w kolejnych realizacjach dużych projektów fotowoltaicznych.

Nowe miejsca pracy

– Udział PAK Serwis w konsorcjum budującym farmę fotowoltaiczną w Brudzewie to tylko jedna z form uczestnictwa grupy ZE PAK w tym projekcie. Oprócz tego projekt ten tworzy nowe miejsca pracy dla osób zaangażowanych do tej pory w wydobycie węgla. W odkrywkach należących do ZE PAK. Już w październiku pierwsi dotychczasowi pracownicy kopalni zaczną pracować w sektorze zielonej energii – powiedział Henryk Sobierajski, prezes Zarządu ZE PAK.

Przekwalifikowanie dotychczasowych pracowników ZE PAK do prac nad budową farmy fotowoltaicznej będzie możliwe dzięki wybudowaniu przez ZE PAK Centrum Szkoleniowego OZE we wrześniu tego roku na terenie Elektrowni Konin. Infrastruktura Centrum Szkoleniowego umożliwia pracownikom sektora energetyczno-węglowego pozyskanie nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Możliwości finansowania

Dzięki budowie tego Centrum oraz porozumieniu podpisanemu 30 lipca tego roku pomiędzy Spółką a Agencją Rozwoju Regionalnego SA z siedzibą w Koninie pracownicy ZE PAK zyskali możliwość dostępu do finansowanych przez Agencję Rozwoju Regionalnego projektów szkoleniowo – doradczych w zakresie usług rozwojowych mających na celu uzyskanie przez nich kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Farma fotowoltaiczna w Brudzewie w planowanej dacie zakończenia jej budowy będzie największą farmą PV w Polsce. Jej moc będzie ponad 18,5 razy większa od mocy największej działającej obecnie w Polsce elektrowni fotowoltaicznej znajdującej się w Czernikowie koło Torunia. Tej moc zainstalowana wynosi 3,77 MW.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE