Szanowni Państwo, w grudniu ubiegłego roku odbyło się podsumowujące rok 2017 posiedzenie Rady Dialogu Społecznego przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas tego spotkania poprosiłem o głos i zaproponowałem rozważenie dosyć istotnych kwestii, które teraz będą przedmiotem naszego działania i nadzoru, aby udało się je zrealizować.

Reklama
Tekst: Franciszek Nowak, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Rolniczego
Zdjęcie: pixabay.com

Przede wszystkim chodzi o to, by wyjaśnić, jaka w Polsce obowiązuje definicja rolnika – kto nim jest? Jest to niezmiernie ważne zagadnienie, gdyż takich definicji, mocno różniących się od siebie, jest siedem, według innych źródeł – jedenaście, ale prawdopodobnie tylko trzy takie, nad którymi warto się pochylić. Każda z tych definicji ma jednak wspólny mianownik. Niestety, nie uwzględniają osoby prawnej jako rolnika, co jest niezgodne z definicją obowiązującą w Unii Europejskiej. Temat ten będziemy na pewno traktować priorytetowo.

Naszym drugim zadaniem i bardzo ważną sprawą jest spotkanie z Dyrektorem Generalnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – nowej instytucji, która powstała z połączenia Agencji Rynku Rolnego z Agencją Nieruchomości Rolnych.

To spotkanie jest dla nas ważne choćby z tej przyczyny, że z KOWR-u wychodzą różne zarządzenia, które może są konsultowane społecznie, ale nie z naszym środowiskiem – Polskim Towarzystwem Rolniczym. Z panem dyrektorem KOWR chcielibyśmy porozmawiać o tym i o innych kwestiach związanych z prowadzeniem zorganizowanych gospodarstw rolnych w dzierżawie od Skarbu Państwa.

Musimy także, i to w najbliższych tygodniach, zająć się jedną z najważniejszych kwestii, jaką jest dokonanie abolicji prawnej odnośnie do dzierżawców, którzy nie oddali trzydziestu procent gruntu dzierżawionego od Skarbu Państwa na podstawie Ustawy z 16 września 2011 r.

Rada Dialogu Społecznego podpisała uchwałę z pozytywnym stanowiskiem co do dzierżawców, którzy nie oddali 30 proc., w celu, aby zostało im przywrócone prawo do przedłużania umów dzierżawnych po oddaniu 40 proc. gruntów z obecnej dzierżawy i w tej sprawie chcemy rozmawiać z panem ministrem Krzysztofem Jurgielem.

Te trzy tematy są priorytetowymi dla nas sprawami, nad którymi w najbliższym kwartale będziemy pracować. Musimy także cały czas propagować nową nazwę naszej organizacji – Polskie Towarzystwo Rolnicze.

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE