METHODO Polska dla rolników i biogazowników

METHODO Polska

O działalności skierowanej do rolników i biogazowników z Magdaleną Wandulską, członkiem zarządu METHODO Polska, rozmawia Beata Klimczak.

Czym zajmuje się Methodo Polska? Do kogo skierowana jest oferta firmy?

Magdalena Wandulska: METHODO Polska to spółka-córka włoskiej firmy METHODO Chemicals, której główna działalność opiera się na 30-letnim doświadczeniu w żywieniu zwierząt. Nasza firma produkuje materiały paszowe, premiksy, dodatki paszowe i mieszanki paszowe uzupełniające. Odbiorcami są wytwórnie pasz, mieszalnie pasz, hodowcy oraz lecznice weterynaryjne.

Ale to tylko część oferty firmy, bo działacie państwo także w sektorze biogazowym.

Magdalena Wandulska: Tak, METHODO Chemicals wykorzystało swoje bogate umiejętności zdobyte przy wdrażaniu technologii wytwarzania różnych materiałów paszowych w sektorze energii odnawialnej. Dzięki badaniom i rozwojowi opracowaliśmy „know-how” dotyczące zastosowania szerokiej gamy produktów, aby zoptymalizować proces fermentacji beztlenowej przy produkcji biogazu we wszystkich typach biogazowni.

Jakie korzyści gwarantujecie państwo swoim kontrahentom?

Magdalena Wandulska: Szeroki zakres współpracy między METHODO, certyfikowanymi laboratoriami oraz specjalistycznymi ośrodkami badawczymi gwarantuje najwyższą niezawodność, zarówno w wynikach badań in-vitro jak i w testach in-vivo (wynikach badań terenowych). BIOGAS METHODO to idealne rozwiązanie podnoszące wydajność biogazowni i biomasy.

Technologię BIOGAS METHODO wykorzystuje się do integracji i aktywizacji beztlenowych procesów fermentacyjnych w celu optymalizacji wykorzystania zasobów energetycznych biomasy i zwiększenia efektywności procesów produkcyjnych.

A gdybyśmy chcieli poznać ofertę jeszcze dokładniej, na czym polega ta metoda?

Magdalena Wandulska: Gdy mówimy o METHODO w akcji to warto podkreślić, że metoda ta po pierwsze zwiększa rozdrobnienie biomasy roślinnej, dzięki temu wspomaga trawienie w początkowej fazie fermentacji. Po drugie zwiększa aktywność naturalnych enzymów oraz przyspiesza proces hydrolizy. Trzecią jej zaletą jest zwiększenie strawności powoli fermentujących włókien w biomasie, które wymagają długiego procesu zakiszania i nakładów na kosztowny proces rozdrabniania.

BIOGAS METHODO przyspiesza także proces metanogenezy i tworzenia się sprzyjającego środowiska dla rozmnażania bakterii podczas procesu fermentacji. Istotną część oferty stanowią także produkty przeznaczone do redukcji siarkowodoru zawartego w biogazie, zapobiegające uszkodzeniom elementów mechanicznych kogeneratorów oraz zmniejszające toksyczność wolnego amoniaku.

Specjaliści METHODO opracowali szereg standaryzowanych rozwiązań, ale także takich, które są formułowane bezpośrednio dla konkretnej biogazowni, co zapewnia niezawodność ich działania. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie.

Skąd pojawiła się myśl, by rozbudować działalność METHODO w świecie także na sektor biogazowy i odnawialne źródła energii?

Magdalena Wandulska: Oba te zagadnienia, jak zbilansowane żywienie zwierząt i OZE, są ze sobą blisko spokrewnione. Intensywna działalność na jednym polu – zaopatrzenia w pasze – niejako wymusiła na nas zainteresowanie się także produktami optymalizującymi fermentację beztlenową substratów w biogazowni. Jak wspomniałam, pomógł w tym sprawdzony „know-how” firmy i jej długoletnie doświadczenie. Kolejnym asumptem do poszerzenia oferty był ogólnoświatowy trend dotyczący możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Musimy przyjrzeć się teraźniejszości, aby wyobrazić sobie przyszłość – tak brzmi jedno z naszych haseł. Gwałtowny wzrost świadomości na temat odnawialnych źródeł energii, szczególnie biogazu, przyczynia się do rozwoju biogazowni, a co za tym idzie, do korzystania z bardzo dużych ilości surowców rolnych niezbędnych do utrzymania akceptowalnego poziomu procesów produkcyjnych. Surowce te, niewzbogacone odpowiednimi komponentami, nie uzyskują optymalnych wartości do prawidłowego przebiegu procesu fermentacji. Wykorzystując wyniki przeprowadzonych badań, METHODO opracowało technologię usprawniającą procesy fermentacyjne, uwzględniającą różnorodność biomasy.

Wspomniała pani, że METHODO współpracuje z certyfikowanymi laboratoriami oraz specjalistycznymi ośrodkami badawczymi. To także jedna z niepodważalnych zalet firmy…

Magdalena Wandulska: Uważamy, że właśnie taka współpraca tworzy efektywne rozwiązania. Badania oraz trwałe partnerstwo w tej dziedzinie narodziło się dzięki udziałowi i talentowi doświadczonych osób. To wszystko, co jest efektem owej współpracy, oferujemy naszym klientom, którzy chcą się zaangażować w doskonalenie swojej produkcji i wspólny rozwój.

Kontakt w sprawie współpracy:

Tel. +48 22 633 72 16;

Fax +48 22 633 72 15;

e-mail: office@methodopolska.com


Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Całe wydanie znajdziesz też tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

This post is also available in: polski