Mechanizmy wsparcia OZE, czyli jak odejść od węgla?

Mechanizmy wsparcia OZE

Odejście od technologii węglowych stało się nie tyle faktem co nakazem. Największą część rynku przejmują technologie kogeneracyjne zasilane gazem ziemnym, którego wykorzystanie wciąż wiąże się z wytwarzaniem dwutlenku węgla. W tym świetle warto raz jeszcze przyjrzeć się biomasie o śladzie węglowym równym zasadniczo 0 (słownie: zero) kg CO 2/GJ. Problem dostrzegają już instytucje Unii Europejskiej, a inne kraje z wyprzedzeniem zastosowały mechanizmy preferencji biomasy.


REKLAMA


Mechanizmy wsparcia OZE

Rola biomasy w energetyce to nie tylko energia elektryczna, czy ciepło, ale także paliwo transportowe i biopaliwa.  Jeszcze w 2015 r. technologie biomasowe odpowiadały za dwie trzecie mocy zainstalowanej OZE na terenie UE (uwzględniając w tym potrzeby w zakresie gotowania i ogrzewania). Pomimo różnorodności surowców pierwotnych, drewno pozostaje najbardziej popularnym źródłem energii w branży. Jednak bez odpowiedniego wsparcia inwestycje biomasowe mogą okazać się mało atrakcyjne dla inwestorów.

LCOE jako wskaźnik porównawczy technologii OZE Nadrzędną rolą wszystkich dostępnych mechanizmów wsparcia jest pokrycie różnic między kosztem energii (elektrycznej bądź cieplnej) a dochodami zadowalającymi inwestorów. Mechanizmy muszą być dostatecznie elastyczne, żeby adoptować zmieniające się parametry i koszty wspieranych technologii.


Mechanizmy wsparcia OZE i wiele więcej. Sprawdź!


Ważną rolę pełni wskaźnik LCOE (ang. Levelized Cost of Electricity) biorąc pod uwagę długoterminową strategię Unii Europejskiej i cele na rok 2050 zmierzające do osiągnięcia neutralności klimatycznej. To jakby planować zakup samochodu i sprawdzić, który model będzie najbardziej opłacalny w przeliczeniu na przejechany kilometr. Z jednej strony tani pojazd najczęściej wiąże się z niższymi kosztami serwisu i eksploatacji, ale implikuje krótszy okres gwarancji i wyższe zużycie paliwa. Z czasem okaże się oczywiste, że droższa jest eksploatacja taniego auta w porównaniu do kosztownej, ale mimo wszystko bardziej niezawodnej maszyny.

Na tym przykładzie LCOE to uśredniony koszt energii elektrycznej wytwarzanej przez cały okres funkcjonowania danej technologii OZE (np. biomasowej czy PV). Im niższy koszt energii (LCOE), tym bardziej efektywny jest cały system. Kalkulacje uwzględniają nakłady inwestycyjne i operacyjne (serwis, utrzymanie) w odniesieniu do wydajności całej infrastruktury. Wskaźnik ten jest ważny, gdyż pozwala demonstrować opłacalność i efektywność technologii biomasowych w porównaniu do innych odnawialnych źródeł. LCOE ma fundamentalne znaczenie przy projektowaniu mechanizmów wsparcia.

Zależnie od typu i rozmiaru instalacji biomasowej, koszty inwestycyjne CAPEX mogą ulegać zmianie. Generalny trend wskazuje, że jednostkowy koszt wytwarzania energii elektrycznej (LCOE) dla OZE spada. Szczególnie dynamicznie zresztą dla technologii promowanych systemami wsparcia. Wskaźnik pozwala ponadto porównać między sobą poszczególne technologie w średniej i długiej perspektywie czasu.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. Sprawdź poniżej:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

This post is also available in: polski