Małopolska chce oddychać lepiej. Jak do tego dąży?

nfośigw

Projekt zintegrowany LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” otrzyma ponad 12 mln zł dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Beneficjentem dotacji będzie Województwo Małopolskie, a współbeneficjentami: Województwo Śląskie, KAPE S.A. oraz Gmina Miasto Kraków.

Partnerzy projektu to 61 gmin z woj. małopolskiego, Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy oraz podmioty zagraniczne, takie jak Instytut VITO NV z Belgii, Słowacki Instytut Hydrometeorologii w Bratysławie, Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej.

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza w Małopolsce. Region ten – wraz z województwem śląskim oraz sąsiadującymi regionami Słowacji i Czech – należy do najbardziej zanieczyszczonych w Unii Europejskiej. Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym czy benzo(a)pirenem jest ogrzewanie gospodarstw domowych i spalanie paliw stałych w kotłach domowych.

Małopolska chce oddychać lepiej

Działania, które przewidziano w ramach projektu realizowane będą do końca 2023 r. Ich rezultatami ma być większe tempo redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach biorących udział w projekcie, działanie lokalnych Centrów Kompetencji, czyli sieci ekodoradców we wszystkich tych gminach, powstanie co najmniej 5 gminnych zintegrowanych strategii ochrony powietrza. Udostępniane będą studia, szkolenia, warsztaty dla pracowników gmin odpowiadających za realizację MPOP.

Kontynuowana będzie również współpraca międzynarodowa – dzielenie się dobrymi praktykami dbania o czyste powietrze, np. międzynarodowe konferencje i warsztaty. Beneficjent, obok już stworzonej bazy wiedzy w zakresie ochrony powietrza (dla ekodoradców, burmistrzów, radnych gminnym, służb kontroli z Polski, Czech i Słowacji), przygotuje także m.in.: informator na temat jakości powietrza.

W planie jest zakup kamer termowizyjnych oraz dronów do identyfikacji budynków, które są opalane paliwem stałym i testów jakości powietrza, oraz montaż sieci czujników pyłu w placówkach oświatowych woj. małopolskiego w połączeniu z wojewódzką kampanią informacyjną.

Całkowity budżet projektu pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” wyniesie 72,3 mln zł.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: NFOŚiGW

This post is also available in: polski

bem