Zarząd Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. poinformował, że zawarł trzyletnią umowę sprzedaży ze spółką LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. Wartość umowy oszacowana została na 545 mln złotych. 

Jak informuje Zarząd Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. przedmiotem umowy jest surowy olej rzepakowy, który Spółka zobowiązała się dostarczać do Lotos w okresie od sierpnia 2018 do lipca 2021 roku. Wartość trzyletniej umowy oszacowana została na ok. 545 mln PLN.
Umowa obowiązuje od daty jej podpisania do dnia 31 lipca 2021 roku, z możliwością jej przedłużenia, o ile strony umowy wyrażą taką wolę.
W umowie określona została kara umowna w wysokości 10% wartości brutto, nie dostarczonego / nie odebranego towaru, w stosunku do ilości ustalonej w harmonogramie dostaw w danym miesiącu kalendarzowym.
Umowa jest kolejną wieloletnią umową współpracy pomiędzy spółkami w zakresie dostaw biomasy, tj. surowego oleju rzepakowego do produkcji biokomponentów, stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach.
Warunki umowy zawartej pomiędzy spółkami w dniu 11 lipca 2018 roku nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów handlowych.

Reklama

Źródło: https://ztkruszwica.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/2018

Zdjęcie: shutterstock

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE