Przed nami listopadowe aukcje OZE. Na początku miesiąca prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił kolejne w tym roku aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Listopadowe terminy obejmą m.in. wytwórców energii w nowych instalacjach odnawialnego źródła energii korzystających z biogazu i biomasy.

Reklama
Tekst: Rafał Wąsowicz
Zdjęcie: Shutterstock

Czasu na składanie ofert pozostało niewiele. Warto więc już dzisiaj zacząć analizować swoją ofertę, tak by uniknąć  problemów związanych z błędami formalnymi czy złym oszacowaniem ceny sprzedaży energii – przypomina w swoim  biuletynie URE.

– Aukcje będą prowadzone z wykorzystaniem funkcji Internetowej Platformy Aukcyjnej, na której wytwórcy zamierzający przystąpić do aukcji mogą zakładać swoje konta i rejestrować instalacje, dla których będą składane  oferty – informuje Urząd Regulacji Energetyki.

Obecnie ogłoszone aukcje odbędą się w dniach 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19 i 20 listopada br., zgodnie z obowiązującymi przepisami i w oparciu o zasady ustalone w ramach regulaminu aukcji, który jest dostępny na stronie internetowej  URE.

– Aukcje dla nowych instalacji biogazowych odbędą się w listopadzie. Poprzez ustalenie maksymalnych ilości energii  elektrycznej do zakupu na aukcjach wszystkich rodzajów OZE oraz kwot przeznaczonych na zakup tej energii,  „regulator” podał swoje oczekiwania co do udziału biogazu rolniczego w miksie energetycznym w następnych 15  latach – tłumaczy Marek Pituła z Polskiego Stowarzyszenia Biometanu.

W ogłoszonych aukcjach będą mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła  energii, którzy uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji (mowa o tym w art. 76 ust. 1 ustawy o OZE) dla  m.in.:

 • instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW:
  • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów; wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków;  wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż pozyskany ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków; stanowiących dedykowane instalacje spalania biomasy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; stanowiących  układy hybrydowe, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; stanowiących instalacje termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; stanowiących dedykowane instalacje spalania  wielopaliwowego;
  • data: 6 listopada.
  • Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych w Polsce, to 57 699 309 MWh oraz 24 929 301 412 zł.
  • Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych poza obszarem Polski, to 87 138,45 MW oraz 41 220 956,19 zł.
 • instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW:
  • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów; wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków; wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż pozyskany ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków; stanowiących dedykowane instalacje spalania biomasy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; stanowiących układy hybrydowe, w tym w wysokosprawnej  kogeneracji; stanowiących instalacje termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji oraz dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego.
  • data: 7 listopada. Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych w Polsce, to 13 311 000 MWh oraz 5 507 985 000 zł.
  • Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez  wytwórców zlokalizowanych poza obszarem Polski, to 20 102,51 MWh oraz 9 107 095,04 zł.
 • instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej.
  • data: 14 listopada.
  • Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez  wytwórców zlokalizowanych w Polsce, to 11 700 000 MWh oraz 7 160 400 000 zł.
  • Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez  wytwórców zlokalizowanych poza obszarem Polski, to 17 669,14 MWh oraz 11 840 096,72 zł.
 • instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej.
  • data: 20 listopada.
  • Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych w Polsce, to 3 510 000 MWh oraz 1 930 500 000 zł.
  • Maksymalna ilość i  wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców  zlokalizowanych poza obszarem Polski, to 5 301,45 MWh oraz 3 192 503,95 zł.

To tylko fragment artykułu…

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj najnowszy numer Magazynu Biomasa!

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE