Co zmienia dyrektywa RED II ? Czy jesteśmy przygotowani na nowe Kryteria Zrównoważonego Rozwoju dla paliw biomasowych? Swoją opinię na ten temat przedstawił Adam Sarnaszek, prezes zarządu Biocontrol Sp. z o.o.

Reklama

Kryteria Zrównoważonego Rozwoju

Adam Sarnaszek
Adam Sarnaszek

Polski sektor energetyki OZE ponownie został zaskoczony wprowadzeniem tzw. Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju dla paliw biomasowych. To zaskoczenie i brak przygotowania do wchodzących z dniem 1 stycznia 2022 r. nowych wymagań nie dotyczy jednak tylko dostawców biomasy i jednostek wytwórczych OZE, ale również braku krajowych regulacji w tym zakresie oraz zakończenia procesów uznania systemów certyfikacji przez Komisję Europejską.

Brak systemu certyfikacji dla biomasy stałej

Cały system weryfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biomasy stałej oparty jest na certyfikacji całego łańcucha jej dostaw w ramach tzw. uznanych systemów certyfikacji przez autoryzowane w ramach tych systemów jednostki certyfikujące. Problem jednak tkwi w tym, że jak na razie Komisja Europejska nie uznała jeszcze żadnego systemu certyfikacji dla biomasy stałej – pomimo tego, że do przeprowadzenie takiej procedury zgłosiło się kilkunastu kandydatów (tzw. administratorów systemów certyfikacji). Mamy więc po raz kolejny rozwiązanie „przejściowe”, polegające na tym, że grupy energetyczne zagrożone tym, że spalana biomasa nie będzie uznana za zrównoważoną, zakomunikowały swoim dostawcom, że mają jak najszybciej uzyskać niezbędne certyfikaty, pomimo braku uznanych systemów certyfikacji, co jeszcze bardziej zwiększyło zamieszanie.


Czytaj też: Konferencja „Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie”


Proces uzyskiwania certyfikatu KZR

Sam proces uzyskiwania certyfikatu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju niezależnie od systemu certyfikacji, z uwagi na bardzo nieprecyzyjne wymagania i chaos w określaniu zakresów oraz nieuwzględnienie w wymaganiach specyfiki łańcuchów dostaw polskiej energetyki  (duży udział biomasy z importu spoza UE – szczególnie we wschodniej Polsce) powoduje, że żaden podmiot nie jest w stanie uzyskać certyfikatu KZR bez wcześniejszego przygotowania, wdrożenia stosownych procedur, przygotowania dokumentacji, bilansu masy, metodyki wyliczania GHG i przeprowadzenia audytów wewnętrznych. Istotną okolicznością jest to, że jednostki certyfikujące prowadzące certyfikację systemów KZR nie mogą świadczyć usług związanych z wdrożeniem, przygotowywaniem dokumentacji oraz audytów wewnętrznych pod groźbą utraty akredytacji i uprawnień do wydawania certyfikatów KZR. Tym samym proces uzyskiwania certyfikatu systemu KZR przypomina trochę tryb uzyskiwania prawa jazdy. Na początku firma musi odbyć coś w rodzaju kursu – „szkoły jazdy” (wdrożenia wymagań systemu KZR) w wyspecjalizowanej firmie doradczej posiadającej kompetencje w zakresie monitorowania łańcuchów dostaw dla biomasy stałej, a następnie dopiero poddać się „egzaminowi” czyli audytowi certyfikacyjnemu, który zrealizuje akredytowana jednostka certyfikująca.

 


Firma Biocontrol, która od ponad siedmiu lat wyspecjalizowała się w aspektach dokumentowania i weryfikacji łańcuchów dostaw biomasy prowadzi usługi w zakresie wdrożenie wymagań systemu KZR i przygotowania do certyfikacji dla wszystkich podmiotów w łańcuch dostaw biomasy zrównoważonej i jest właśnie taką „szkołą jazdy”, która przygotowuje firmy do „egzaminu” jakim jest audyt certyfikacyjny systemu KZR.

 

Magazyn Biomasa – sierpień 2021:

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE