Kotły na paliwa stałe, jak wszystkie urządzenia produkowane seryjnie i wprowadzane na rynek Unii Europejskiej, muszą posiadać znak CE. Potwierdza on spełnienie wymagań wszystkich dyrektyw, którym ten kocioł podlega. Dla potwierdzenia tego faktu wytwórca kotła wystawia deklarację zgodności dla każdego egzemplarza wprowadzanego na rynek. Jest to poprzedzone przeprowadzeniem oceny zgodności z dyrektywami. Sposób przeprowadzenia oceny zgodności definiuje dana dyrektywa.


GDZIE KUPIĆ DOBRY PELLET? SPRAWDŹ NA NASZEJ MAPIE!


Kocioł na paliwo stałe podlega kilku dyrektywom. Przede wszystkim maszynowej MD 2006/42/WE. Ale także, m.in. dyrektywie 2010/30/UE, dotyczącej etykietowania. Oraz dyrektywie 2009/125/ WE dotycząca Ekoprojektu (potocznie nazywana Ekodesign).

Reklama

W przypadku w/w dyrektyw w ocenie zgodności nie bierze udziału jednostka notyfikowana. Wyjątek stanowi kocioł na paliwo stałe z zasypem ręcznym. On podlega również dyrektywie PED 2014/68/UE i ocena zgodności musi być wykonywana z udziałem jednostki notyfikowanej.

Najlepszym sposobem spełniania wymagań dyrektywy jest spełnianie wymagań normy zharmonizowanej z daną dyrektywą. Wtedy możemy mówić o domniemaniu spełnienia zasadniczych wymagań dyrektywy.

Kotły na paliwa stałe – badania OBOWIĄZKOWE czy dobrowolne?

Dla kotłów na paliwo stałe obowiązującą normą jest PN-EN 303- 5:2012. Określa ona szczegółowo wymagania dla kotłów w zakresie konstrukcyjnym, emisji spalin, efektywności energetycznej, znakowania czy też zawartości instrukcji obsługi i montażu.

Opisuje ona również sposób przeprowadzenia badań, podając warunki w jakich badania należy przeprowadzić, czas pomiarów, sposób przeliczania mierzonych wartości, a także wymagania dla sprzętu pomiarowego, jakim takie badania należy wykonać. Laboratoria akredytowane wykonując badania potwierdzające spełnienie wymagań normy PN-EN 303- 5:2012, muszą ściśle przestrzegać warunków badań, jakie opisane są w normie.

Metodyka prowadzenia badań opisana jest szczegółowo w pkt. 5 normy. Określa ona m.in.: minimalny czas prowadzenia badań przy mocy nominalnej i minimalnej, warunki temperaturowe wody zasilającej i powrotnej do kotła, metodę obliczenia sprawności kotła, sposób pomiaru emisji spalin, w tym sposób pomiaru zawartości pyłu w spalinach. Wykonanie badań przez akredytowane laboratoria, w ramach posiadanej akredytacji jest sprawdzane w czasie corocznych audytów prowadzonych przez Polskie Centrum Akredytacji.

Cały tekst przeczytasz w naszym raporcie pelletowym. Pobierz poniżej za darmo!

2021 Raport Pellet drzewny

Raport Pellet drzewny w Polsce

Pobierz raport

Wyślij link na adres:

Zaznaczenie pola oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Biomass Media Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu drogą e-mailową newslettera oraz innych informacji handlowych w celu marketingu bezpośredniego, która jest świadczeniem wzajemnym w zamian za otrzymanie możliwości pobrania określonych treści. Zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez wykorzystanie linku dezaktywacyjnego dostępnego w każdej wiadomości. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych znajdziesz w Polityce prywatności [https://magazynbiomasa.pl/polityka-prywatnosci/].

Tekst: Michał Skrzypczak, Główny specjalista w Urzędzie Dozoru Technicznego Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu
Zdjęcie: DEPI
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE