Potrzebna jest lista producentów kotłów certyfikowanych?

Czy uważa Pan za wskazane utworzenie listy producentów kotłów certyfikowanych, która pomagałaby w wyborze odpowiednich urządzeń uczestnikom programu „Czyste Powietrze”?

Poznaj opinie ekspertów!


Robert Tkaczuk

prezes Zarządu ZGM „Zębiec” S.A.

Z pewnością stworzenie takiej listy urządzeń byłoby korzystne zarówno dla producentów ekologicznych kotłów, jak i  dla klientów. Lista taka w praktyce nie powinna dotyczyć tylko programu „Czyste Powietrze”, ale prezentować kotły spełniające wymagania norm z opisaniem ich podstawowych parametrów typu 5. klasa, Ecodesign, sprawność  cieplna itp. Propozycja utworzenia listy kotłów certyfikowanych (wzorem niemieckiej listy BAFA) byłaby dla osób  szukających kotła z dofinansowaniem nieocenioną pomocą.

Klient byłby też pewny, że wybrany produkt nie zostanie odrzucony przez instytucję udzielającą wsparcia. Warto  tutaj przypomnieć, iż w 2017 roku, podczas przygotowywania rozporządzenia w sprawie wymagań dla kotłów na  paliwa stałe, ministerstwo rozważało stworzenie listy kotłów spełniających wymogi 5. klasy lub Ekoprojektu. Wielu producentów (w tym Zębiec) popierało stworzenie takiej listy, a nawet oferowało wsparcie w jej stworzeniu i  obsłudze. Lista jednak nie powstała.

Z drugiej strony warto pamiętać, że od 1.01.2020 r. kotły na paliwo stałe będą musiały spełniać wymogi Ekoprojektu  (Ecodesign), co uporządkuje rynek i wyeliminuje urządzenia spełniające jedynie wymogi 5. klasy według polskiej  normy. Powstaje więc pytanie – czy jest sens tworzenia tymczasowej listy w 2019 roku? Tak, ale musiałaby powstać szybko.


Szymon Pieter

Dział Techniczny Klimosz Sp. z o.o.

Uważam, że wiele tematów technicznych związanych ze strefą komunalno-bytową powinno zostać uproszczone.  Stworzona lista producentów kotłów certyfikowanych powinna być przejrzysta i omawiać porównywalne parametry,  w tym obiektywne wartości użytkowe. Należy przy tym dodać, że dobór urządzenia grzewczego często jest  problematyczny z uwagi na rozbudowane kryteria wyboru użytkowników. Obecnie technologia związana z obsługą  kotłów wzbogaca możliwości użytkowe i stanowi o znaczącej konkurencyjności urządzeń grzewczych.

Konieczne jest zatem, aby zawrzeć informację o różnych rozwiązaniach w jednym miejscu i umożliwić porównywanie  produktów. Co więcej, lista lub portal może stanowić zbiór uniwersalnej wiedzy na temat branży  kotłowej i o samym programie „Czyste Powietrze”, czyli o regulaminie i wymaganiach. Uważam, że każda informacja ułatwiająca jakikolwiek wybór jest wartościowa.

 

Zdjęcie: pixabay.com

This post is also available in: polski