Polska Izba Ekologii (PIE) oraz Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) zapraszają do V edycji Konkursu dla producentów kotłów „TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2016”.

Reklama

Celem konkursu jest promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej efektywnych energetycznie i jednocześnie najmniej obciążających środowisko kotłów grzewczych małej mocy na paliwa stałe – węgiel i stałe biopaliwa. Konkurs ma także zachęcić konsumentów do świadomego wyboru wysokoefektywnych energetycznie i ekologicznie urządzeń grzewczych dostępnych na krajowym rynku. Lista najlepszych kotłów zostanie opublikowana na stronie TOPTEN. Znajdzie się tam również wykaz wszystkich kotłów opalanych paliwami stałymi – węglem i stałymi biopaliwami – które spełniają wymagania klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012 zgłoszonych do konkursu. Lista tych kotłów będzie uzupełniana systematycznie po wpłynięciu dokumentów. Wyniki konkursu mają stanowić pomocne narzędzie dla jednostek samorządu terytorialnego w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza, poprzez odpowiednie wykorzystanie tzw. Ustawy antysmogowej oraz Krajowego Programu Ochrony Powietrza.

Konkurs ma także zachęcić konsumentów do świadomego wyboru efektywnych energetycznie produktów poprzez wykorzystanie publikowanych na stronie internetowej PIE i FEWE informacji o najbardziej efektywnych pod względem energetycznym i ekologicznym urządzeniach dostępnych na krajowym rynku. Uczestnikami konkursu mogą być producenci oraz dystrybutorzy kotłów opalanych paliwami stałymi o mocy do 25 kW przeznaczonych do instalowania w indywidualnym i komunalnym budownictwie.

Lista TOPTEN w kategorii „Kotły grzewcze na paliwa stałe o mocy do 25kW” zawiera podkategorie:

  • kotły zasilane automatycznie stałym paliwem kopalnym, węglem

  • kotły zasilane ręcznie stałym paliwem kopalnym, węglem

  • kotły zasilane automatycznie stałym biopaliwem, pochodzenia drzewnego

  • kotły zasilane ręcznie stałym biopaliwem, pochodzenia drzewnego

 Współorganizatorami merytorycznymi konkursu są:

  • Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach,

  • Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy Warszawa,

  • Instytut Energetyki Odnawialnej Warszawa

  • Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska.

  Nabór uczestników Konkursu trwa od 1 lipca do 15 września 2016 r.

Zgłoszenia konkursowe można składać na adres:

Polska Izba Ekologii

40–009 Katowice, ul. Warszawska 3

z dopiskiem Konkurs TOPTEN 2016.

Osoby do kontaktu: Karolina Jantczak (tel. 32 253 51 55; topten@pie.pl) oraz Anna Bogusz (tel. 32 203 51 14; 603 554 814; a.bogusz@fewe.pl)

Szczegółowe informacje o Konkursie oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej : www.pie.pl/topten.html oraz na http://www.topten.info.pl/index.php?page=konkurs_-_kotly_topten_2016.

Zdjęcie: Polska Izba Ekologii

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE