V edycja Konkursu „TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stale 2016” organizowana przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii oraz Polską Izbę Ekologii została zakończona prezentacją jego wyników podczas Gali XV Konkursu EKOLAURY w dniu 26 października br.

Reklama

Konkurs TOPTEN został rozpropagowany poprzez informację w czasopismach branżowych takich, jak: Magazyn Instalatora, Rynek Instalacyjny, Magazyn Biomasa oraz Ekologia.

Celem Konkursu jest promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej efektywnych energetycznie i jednocześnie najmniej obciążających środowisko urządzeń wytwarzających ciepło użytkowe z paliw stałych (kotłów grzewczych małej mocy).

Wybór produktów TOPTEN oparty był o analizę efektywności energetycznej i ekologicznej, jest niezależny od producentów i dystrybutorów handlowych. Ocena wybieranych urządzeń opierała się na standardowych deklaracjach, obiektywnych testach i analizach opracowanych przez niezależne instytucje, zgodnie z „Zasadami Wyznaczania Kryterialnego Parametru Oceny Energetyczno-Ekologicznej Kotłów Małej Mocy na Paliwa Stałe”. Kryterium wyboru obejmuje dwa parametry jakościowe kotłów: sezonową sprawność energetyczną oraz sezonowe emisje substancji szkodliwych dla środowiska i zdrowia człowieka, w tym CO, OGC, NOx, pył całkowity (TSP), zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.* Niezależnie od Konkursu TOPTEN, zgodnie z „Zasadami Wyznaczania Kryterialnego Parametru Oceny Energetyczno-Ekologicznej Kotłów Małej Mocy na Paliwa Stałe”, przedsięwzięcie konkursowe obejmuje procedurę zgłaszania kotłów na paliwa stałe spełniających wymagania klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012.

W edycji realizowanej w 2016 Konkurs TOPTEN został skoncentrowany na kotłach o mocy mniejszej i równej 25 kW. Dlatego też naborem zgłoszeń do „Konkursu TOPTEN” oraz na „Listę kotłów na paliwa stałe klasy 5objęto kotły o mocy mniejszej i równej 25 kW w następujących kategoriach:

*kotły z automatycznym załadunkiem stałym paliwem kopalnym,

* kotły z ręcznym załadunkiem stałym paliwem kopalnym,

* kotły z automatycznym załadunkiem stałym biopaliwem,

* kotły z ręcznym załadunkiem stałym biopaliwem.

Zgłoszenia zostały ocenione przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą przedstawiciele organizatorów – Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii oraz Polskiej Izby Ekologii i współorganizatorów merytorycznych Konkursu – Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Instytutu Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy Warszawa, Instytutu Energetyki Odnawialnej Warszawa oraz Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska z Wrocławia.

W V edycji Konkursu „TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2016” wyróżnienia – zakwalifikowanie się na listę TOPTEN najbardziej efektywnych energetycznie i ekologicznie kotłów na paliwa stałe roku 2016 pod numerem, zgodnym z liczbą porządkową odpowiedniej tabeli, uzyskały:

* kotły o mocy mniejszej i równej 25 kW, z automatycznym załadunkiem stałym paliwem kopalnym – 4 urządzenia: SEKO MAXX LE 14, Kocioł V7 20 kW, GALAXIA KWE, KLIMOSZ LE 20.

* kotły z automatycznym załadunkiem stałym biopaliwem – 8 urządzeń: EEI Pellets 24 kW

EEI Pellets 16 kW, HT DasPell Lux GL 20, HT DasPell GL 20, Sigma Ekopell 20, SAS BIO SOLID 14 kW, Bioslim 20, Bioslim 10.

Producenci kotłów, które znajdują się na w/w listach wyróżnionych kotłów mają prawo do ich oznakowania znakiem TOPTEN POLSKA 2016. Prawo do posługiwania się znakiem TOPTEN2016 przysługuje na czas nieokreślony dla danego producenta i typu kotła.

W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentacji zgłoszonych produktów na listy „Kotły grzewcze na paliwa stałe o mocy mniejszej i równej 25 kW spełniające wymagania klasy 5 wg normy PN EN 303-5:2012” zostały zakwalifikowane urządzenia grzewcze w następujących kategoriach:

* kotły z ręcznym załadunkiem stałym paliwem kopalnym – 1 urządzenie: MPM DS 14*

* kotły z automatycznym załadunkiem stałym paliwem kopalnym – 27 urządzeń: Sigma 16,

Sigma 20, Sigma 24, Sigma Uni 16, Sigma Uni 20, Sigma Uni 24, GALAXIA KWE 22, HT EKO GL 20, Q EKO GL 20, KLIMOSZ LE 20 opalany węglem brunatnym, KLIMOSZ LE 20 opalany węglem kamiennym, SZTOKER V 20, SEKO MAXX LE 14 , Kocioł V7 20 kW, ECOMATIX 19 kW, KWMP2 CERAMIC Green Line 25 kW, Kocioł EPV (EP 5) 14 kW, CORTINA 22, ISKRA EKO 17, ISKRA PLUS EKO 17, BIO-WULKAN LUX, SAS EFEKT 14 kW, SAS EFEKT 17 kW, SAS EFEKT 23 kW, SAS SOLID 14 kW, SAS SOLID 19 kW, SAS SOLID 25 kW.

* kotły z ręcznym załadunkiem stałym biopaliwem – Sigma 20

* kotły z automatycznym załadunkiem stałym biopaliwem – 22 urządzenia: BioSlim 10, BioSlim 15, BioSlim 20, Defro Kompakt Ekopell 16 , Defro Kompakt Ekopell 22, Sigma Ekopell 12, Sigma Ekopell 16, Sigma Ekopell 20, HT DasPell GL 20, HT DasPell LuxGL 20, EEI Pellets 16, EEI Pellets 24, BIO PELLMAX 16 kW, PIK 14 kW, Logano S181-15, Compact Pel-let 20, SAS BIO SOLID 14 kW, SAS BIO SOLID 19 kW, SAS BIO SOLID 25 kW, SAS BIO EFEKT 14 kW, SAS BIO EFEKT 17 kW, SAS BIO EFEKT 23 kW.

Organizatorzy konkursu mają nadzieję, że wyniki konkursu TOPTEN oraz lista kotłów spełniających wymagania klasy 5 wg PN EN 303-5:2012, dostępnych na polskim rynku stanowić będą pomocne narzędzie dla jednostek samorządu terytorialnego w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza, poprzez odpowiednie wykorzystanie zapisów tzw. Ustawy antysmogowej oraz wytycznych Krajowego Programu Ochrony Powietrza.

Termin kolejnej edycji Konkursu „TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2017” zostanie ogłoszony w styczniu 2017 roku. Natomiast zgłoszenia urządzeń na Listę kotłów na paliwa stałe spełniających wymagania klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012 będą nadal przyjmowane i na bieżąco wprowadzane na listę dostępną na przedmiotowych stronach internetowych (www.topten.info oraz www.pie.pl). Więcej informacji na stronie www.pie.pl i www.topten.info.pl

  • Rozporządzenie UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.* w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE