II Międzynarodowa Konferencja projektu Liquid Energy odbędzie się w dniach 14 – 15 czerwca 2023r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy ul. Aleja Zwycięstwa 96/98. Temat konferencji to rynek bio-LNG – wyzwania i szanse dla technologii w skali mikro i nano.

LNG i bio-LNG jako alternatywy

Poruszone zostanie jedno z największych obecnie globalnych wyzwań – zaopatrzenie w energię. Wzrost gospodarczy wymaga jej niezawodnych dostaw, a wraz z odchodzeniem od paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii, pojawiają się zarówno nowe problemy, jak również nowe ich rozwiązania. LNG i bio-LNG to alternatywy, które mogą przyczynić się do stworzenia stabilnego dostępu do energii.

Reklama

Celem projektu Liquid Energy jest pokazanie nowych produktów i usług z wykorzystaniem innowacyjnych technologii w oparciu o zastosowanie LNG i (bio-)LNG jako paliwa. Udział w konferencji jest szansą na poznanie rozwiązań, które z jednej strony mogą przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, z drugiej tworzą szanse dla wzmocnienia regionalnej gospodarki.

Przykłady z Europy

W trakcie konferencji dowiemy się między innymi o LNG i bio-LNG jako alternatywnych źródłach energii i norweskich doświadczeniach związanych z produkcją bio-LNG w największej na świecie biogazowni. Usłyszymy również o szwedzkiej perspektywie wspierania produkcji i wykorzystania biogazu oraz o zatłaczaniu biometanu do sieci gazowej i wydawaniu zielonych certyfikatów na Litwie. Omówimy także efekty pilotażowych inwestycji zrealizowanych w ramach projektu.

Konferencja to również okazja do uczestnictwa w szkoleniu, w trakcie którego usłyszymy o charakterystyce i zaletach bio-LNG. Przyjrzymy się występującym zagrożeniom i dowiemy się jak reagować na sytuacje kryzysowe.

Udział w Konferencji Liquid Energy

Konferencja będzie miała zapewnione tłumaczenie symultaniczne na język polski oraz język angielski. Liczba miejsc jest ograniczona – kolejność zgłoszeń stanowi kryterium potwierdzenia udziału. Udział w konferencji jest nieodpłatny.

Rejestracja odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego: https://tiny.pl/wzfrp

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: https://www.l-energy.org/conference-2023/

Czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE