Czwarta edycja konferencji „Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie” coraz bliżej. Spotkanie branży ciepłowniczej, adresowane także do przedstawicieli sektora biomasowego, energetycznego, odpadowego odbędzie się już 13–14 października 2022 r. w Airport Hotel Okęcie w Warszawie. Przedstawiamy prelegentów.

IV Konferencja Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie

Dlaczego warto postawić na biomasę? Jak stawić czoła wyzwaniom, jakie stoją przed sektorem ciepłowniczym w Polsce, wśród których najważniejszym jest transformacja polegająca m.in. na dekarbonizacji źródeł wytwarzania ciepła? To kluczowe kwestie, które poruszymy podczas czwartej edycji konferencji. Kto pojawi pojawi się wśród prelegentów?

Reklama

Prelegenci

Wśród prelegentów podczas Konferencji Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie znajdą się m.in:

Kamil Kwiatkowski – Euros Energy

Dr Kamil Kwiatkowski w Euros Energy kieruje projektami optymalnego zastosowania pomp ciepła i magazynów ciepła i chłodu w transformacji energetycznej. Współautor przedsięwzięcia Ciepłownia Przyszłości (www.cieplowniaprzyszlosci.pl), której Demonstrator jest budowany w Lidzbarku Warmińskim na zlecenie NCBR.
Doktorat z fizyki o modelowaniu procesów zgazowania biomasy i spalania otrzymanego gazu zrealizował z partnerem przemysłowym w ramach stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Pracując na Wydziale Fizyki oraz w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie w Euros Energy, kierował i brał udział w wielu krajowych i międzynarodowych projektach B+R w obszarze odnawialnych źródeł energii, modelowania numerycznego i mechaniki płynów.
W latach 2014-2017 zastępca dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS UW) oraz członek Rady Naukowej Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska UW. Członek m.in. grupy eksperckiej ‘Lokalny wymiar energii’ działającej w ramach Zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki przy Ministrze Klimatu, Zespołu d.s. Ekonomicznych działającego w ramach Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej.

Grzegorz Wiśniewski – Instytut Energetyki Odnawialnej

Założyciel (2001) i prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO). Energetyk i ekonomista, specjalizuje się w technologiach OZE, magazynowaniu energii z zeroemisyjnych OZE w formie ciepła, ekonomice energetyki i analizach rynku energii. Laureat tytułu „Człowiek Roku Polskiej Ekologii (2015), członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2016-2021). Członek Prezydium Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej Krajowej Izby Gospodarczej, członek Rady Krajowej Izby Klastrów Energii. Dyrektor programowy studiów podyplomowych Energetyka Odnawialna dla Biznesu, współtworzonych przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej i IEO.


Zobacz program konferencji


Tymoteusz Mądry – Aspiratio Consulting

Radca prawny, doktorant w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W ramach działalności naukowej i zawodowej specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w zagadnieniach związanych z prawem ochrony środowiska, gospodarką odpadami i odnawialnymi źródłami energii, a także regulacjach dotyczących zagospodarowania przestrzeni i prawem budowlanym.
Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług szkoleniowych i doradczych zarówno na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i organów ochrony środowiska jak i przedsiębiorców działających w wielu sektorach gospodarki m.in. przedsiębiorców działających w branży odnawialnych źródeł energii, podmiotów zajmujących się gospodarowaniem odpadami oraz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.
Stały uczestnik konferencji naukowych i branżowych oraz autor licznych publikacji zarówno naukowych jak i popularnonaukowych dotyczących wskazanych wyżej obszarów tematycznych na łamach m.in. „Przeglądu Komunalnego”, czasopisma „Energia i Recykling”, „Magazynu Biomasa”, a także portali internetowych: „PortalKomunalny.pl” „Sozosfera.pl”, „Samorzad.pap.pl”.

Zbigniew Kidawa – Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Dyrektor ds. sprzedaży w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Ekspert ds. ciepłownictwa, autor artykułów w prasie branżowej i prelegent na licznych konferencjach na temat modernizacji źródeł ciepła, efektywnych systemów ciepłowniczych i zarządzania energią zarówno w budynkach jak i w instalacjach przemysłowych. Zajmuję się pozyskiwaniem projektów, które przynoszą korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Z wykształcenia inżynier automatyk, przez wiele lat zajmujący się systemami automatyki i bezpieczeństwa w budynkach. Doświadczenie zawodowe zdobywał w koncernach międzynarodowych Honeywell i eGain pełniąc funkcje kierownicze.


Zarejestruj się już dziś!


Arkadiusz Szymański – PGE Energia Ciepła S.A.

Prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży energetycznej, obecnie Dyrektor Pionu Regulacji, Rynku Ciepła i Systemów Wsparcia w PGE Energia Ciepła S.A., odpowiedzialny za monitorowanie otoczenia regulacyjnego na poziomie krajowym i UE, rynki ciepła oraz pozyskiwanie finansowania z systemów wsparcia (rynek mocy, system wsparcia kogeneracji) oraz funduszy unijnych. Radca prawny, ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz aplikację legislacyjną w Rządowym Centrum Legislacji. Poprzednio doświadczenie przez wiele lat zdobywał w pracy w Departamencie Energetyki Ministerstwa Energii (poprzednio Ministerstwo Gospodarki) gdzie odpowiadał za regulacje branżowe (m.in. ustawa – Prawo energetyczne, ustawa o rynku mocy, rozporządzenia)

Dawid Klimczak – GreenX Utility

Menedżer z ponad 15-letnim doświadczeniem w handlu energią na rynkach europejskich (CWE, Nordic, CEE). Doświadczenie zdobywał handlując m.in. dla niemieckich firm obrotu energią. Odpowiadał za zarządzanie portfelem i obrót w Enea Trading CO2, biomasą, gazem ziemnym, energią elektryczną i węglem, a także za kwestie  zielonej transformacji i przemysłu 4.0 oraz rozwiązań high-tech na rynkach energetycznych (blockchain, IoT, ML/AI). Przedsiębiorca i założyciel GreenX Utility, spółki obrotu gazem ziemnym. Pracownik Polskiej Akademii Nauk.

Arkadiusz Szymański – PGE Energia Ciepła S.A.

Prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży energetycznej, obecnie Dyrektor Pionu Regulacji, Rynku Ciepła i Systemów Wsparcia w PGE Energia Ciepła S.A., odpowiedzialny za monitorowanie otoczenia regulacyjnego na poziomie krajowym i UE, rynki ciepła oraz pozyskiwanie finansowania z systemów wsparcia (rynek mocy, system wsparcia kogeneracji) oraz funduszy unijnych. Radca prawny, ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz aplikację legislacyjną w Rządowym Centrum Legislacji. Poprzednio doświadczenie przez wiele lat zdobywał w pracy w Departamencie Energetyki Ministerstwa Energii (poprzednio Ministerstwo Gospodarki) gdzie odpowiadał za regulacje branżowe (m.in. ustawa – Prawo energetyczne, ustawa o rynku mocy, rozporządzenia).

Katarzyna Wolny-Tomczyk – ECO LEGAL

Adwokat, partner w ECO LEGAL; prezes zarządu Związku Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy; członek Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy. Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem prawa odpadowego (w kontekście regulacji krajowych i unijnych).

Udziela wsparcia w zakresie uzyskiwania decyzji środowiskowych, zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie odpadów, pozwoleń na wytwarzanie odpadów, pozwoleń zintegrowanych. Wspiera w procesie ustalania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także reprezentuje w postępowaniach dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, kar i odpowiedzialności za szkody w środowisku. Udziela wsparcia w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez WIOŚ, GIOŚ oraz organy ochrony środowiska, w tym w zakresie realizacji oraz kwestionowania zarządzeń pokontrolnych, a także zaskarżania decyzji pokontrolnych.

Doradza w sprawach związanych z prawem energetycznym, emisjami gazów cieplarnianych i z obrotem uprawnieniami do emisji, z prawem geologicznym i górniczym. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa odpadowego i prawa energetycznego organizowanych dla przedsiębiorców i przedstawicieli samorządów. Wielokrotnie cytowana w mediach jako ekspert prawa ochrony środowiska.

Adam Sarnaszek – Biocontrol Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Morskiej w Gdyni na specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem oraz Master of Business Administration Wyższej Szkoły Bankowej i University of Northampton. W latach 1998 – 2003 pracował na stanowiskach kierowniczych w sektorze bankowo–finansowym. Od 12 lat związany z certyfikacją systemów zarządzania. W latach 2002–2007 jako auditor wiodący w Biurze Certyfikacji PRS SA. W latach 2007-2015 pełnił funkcję Dyrektora Branży Certyfikacji i Audytu w SGS Polska Sp. z o.o. W 2014 r. jako założyciel i udziałowiec Biocontrol Sp. z o.o. koordynował tworzenie autorskiego programu administrowania systemem certyfikacji SNS, który do dnia dzisiejszego stanowi najczęściej wybierane rozwiązanie przy weryfikacji łańcucha dostaw biomasy na cele energetyczne. Prezes zarządu i założyciel Polskiej Rady Pelletu – www.polskaradapelletu.org.

 

Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE