Komu nie opłaca się tania energia? Sprawdź!

tania energia

Prosumentów jest coraz więcej. Maleje liczba odbiorców energii z sieci. Rosną ceny dystrybucji. Wniosek – nie wszystkim opłaca się kierunek zmian w polskiej energetyce. Ten temat był wiodącym podczas Konferencji Euro POWER, organizowanej on-line.


REKLAMA


Rosnąca liczba instalacji prosumenckich z jednej strony przyczynia się do spadku popytu na energię z sieci, a z drugiej generuje po stronie systemu koszty, których nie można bagatelizować. Spadek liczby odbiorców, którzy ponoszą opłaty dystrybucyjne oznacza, że trzeba je dzielić na mniejszą liczbę podmiotów. To z kolei powoduje, że opłata jednostkowa wzrasta. Pojawiają się też nowe problemy techniczne związane z pracą sieci, co wymusza ponoszenie dodatkowych, często niebagatelnych kosztów.

– Jesteśmy świadkami segmentacji i fragmentaryzacji rynku. – zauważył Rafał Gawin, prezes URE – Mamy z jednej strony energetykę systemową ze stuprocentowym obligiem giełdowym, gdzie duże, systemowe jednostki kreują cenę rynkową, która musi uwzględniać także koszt bezpieczeństwa i ciągłości dostaw energii. Z drugiej strony mamy energetykę małoskalową i obywatelską. Jednostki konwencjonalne są i jeszcze długo będą potrzebne w systemie po to, aby zapewnić ciągłość dostaw energii.Doprowadzając do konkurencji między tymi źródłami – źródłami o zupełnie różnej charakterystyce –  możemy utracić te źródła, które są nam potrzebne do zachowania bezpieczeństwa dostaw. Lub zacząć po stronie lokalnej odzwierciedlać koszt związany z zachowaniem bezpieczeństwa dostaw – zwracał uwagę.

Wyzwania związane z energetyką rozproszoną

Dalszy rozwój instalacji OZE w systemie elektroenergetycznym wpłynie na zmianę struktur rynków energetycznych, powodując konieczność szerszego wykorzystania usług systemowych niezbędnych do prawidłowego zbilansowania systemu i zapewnienia bezpieczeństwa sieci, w tym usług o charakterze redukcyjnym (jak np. DSR – demand side response), czy też usług opartych na nowych rozwiązaniach technicznych takich jak systemy magazynowania energii.

Rozwój energetyki rozproszonej, w tym prosumenckiej, całkowicie zmienia charakter sektora dystrybucji. Operatorzy systemów dystrybucyjnych stają się animatorami rynku. To od sprawności ich działań, umiejętnego przewidywania zmian oraz tempa i sposobu, w jaki poradzą sobie z czekającymi ich wyzwaniami, w dużej mierze zależeć będzie funkcjonowanie rynku. Dotyczy to również nowych podmiotów, takich jak np. obywatelskie społeczności energetyczne. Będzie to niewątpliwie coraz większe wyzwanie dla sektora – zarówno pod względem technicznym, inwestycyjnym, jak i organizacyjnym. Dlatego konieczne jest stworzenie rozwiązań systemowych, które zapewnią, że przyłączanie źródeł do sieci i wprowadzanie energii nie będzie ograniczone barierami technicznymi czy handlowymi. Jednocześnie, konieczne jest zapewnienie OSD pokrycia kosztów utrzymania sieci.

Narzędzia jakimi obecnie dysponujemy, są niewystarczające w obliczu nowych wyzwań i nowej architektury rynkowej.

– To problem systemowy i dlatego konieczne jest poszukiwanie narzędzi, które umożliwią skuteczne zarządzanie nowym modelem rynku – podsumował swoje wystąpienie Rafał Gawin.

W dyskusji prezes URE zwracał także uwagę na konieczność efektywnych inwestycji w sieci dystrybucyjne oraz potrzebę wdrożenia rozwiązań smart meteringu w sposób przemyślany i mądrze zaplanowany tak, aby przyniósł on korzyści zarówno klientom i biznesowi, jak i systemowi energetycznemu.

W panelu prowadzonym przez Joannę Maćkowiak-Panderę, Prezes Forum Energii, poza Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki udział wzięli Piotr Zawistowski, prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii oraz Grzegorz Onichimowski, Senior Consultant, NODESmarket.

Podczas Konferencji poruszano takie problemy jak:

  • polska gospodarka i energetyka w okresie pandemii i po,
  • nowy model rynku energii,
  • energia odnawialna w polskim miksie energetycznym,
  • mechanizmy Funduszu Sprawiedliwej Transformacji,
  • energetyka wiatrowa,
  • fotowoltaika wielkoskalowa,
  • zielona energetyka lokalna,
  • rola gazu w polskiej gospodarce
  • oraz przyszłość energetyki konwencjonalnej.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki
Zdjęcie: pixabay

This post is also available in: polski

bem