Przemysłowy kocioł na biomasę, niczym wielopaliwowy kombajn, nie tylko pozwala na zagospodarowanie biomasy odpadowej, takiej jak zrębki, trociny i zrzyny, ale także w dużej mierze pomaga ograniczyć koszty energii wykorzystywanej w procesach produkcyjnych. Dla zakładu produkcji pelletu to jedna z najbardziej kluczowych kwestii, co udowadnia case study włoskiej firmy Uniconfort.

Reklama

Instalacja biomasowego kotła przemysłowego Uniconfort w  położonej w  północnych Włoszech fabryce pelletu La TiEsse srl,  zatrudniającej 90 osób, pozwoliła na redukcję kosztów energii elektrycznej i  cieplnej aż o  1/3.

– Dzięki temu zakład może kontynuować swoją działalność – mówi Maria Letizia Rossi z firmy Uniconfort, specjalizującej się w produkcji kotłów na biomasę.

La TiEsse srl, jedna z pierwszych fabryk pelletu we Włoszech, rocznie wytwarza 60 tys. t granulatu drzewnego, co oznacza prawie 20 proc. krajowej produkcji (ponad 90 proc. pelletu konsumowanego w kraju Włosi importują z UE). Przedsiębiorstwo znane jest przede  wszystkim z  dwóch marek pelletu: Brucciolo i Bravo Pellet, których jakość potwierdza certyfikat ENplus A1.

Coraz wyższe koszty energii wykorzystywanej do procesów produkcji, w tym utrzymywania gorącej wody i ciągłej pracy suszarni trocin, doprowadziły do sytuacji, w  której właściciel działającej od 1944 r. wytwórni rozważał jej zamknięcie lub przeniesienie produkcji poza Włochy. Współpraca z  Uniconfort pozwoliła zażegnać problem wysokich rachunków za prąd i  utrzymać zatrudnienie oraz wolumen  produkcji na tym samym poziomie. Dostarczony przez firmę kocioł spala rocznie 15-16 tys. t biomasy drzewnej, generując 1 MW energii elektrycznej i 4 MW ciepła.

Przemysłowy kocioł na biomasę, niczym wielopaliwowy kombajn, nie tylko pozwala na zagospodarowanie biomasy odpadowej, takiej jak zrębki, trociny i zrzyny, ale także w dużej mierze pomaga ograniczyć koszty energii wykorzystywanej w procesach produkcyjnych. Dla zakładu produkcji pelletu to jedna z najbardziej kluczowych kwestii, co udowadnia case study włoskiej firmy Uniconfort jest w porównaniu do wcześniej stosowanego oleju opałowego niższa o  prawie połowę, a dodatkowy bonus w postaci technologii kogeneracji pozwala zoptymalizować zużycie paliwa i poprawia ekonomikę całego przedsiębiorstwa.

Biomasa odpadowa daje oszczędności
Wykorzystanie biomasy odpadowej w  postaci zrębki, trocin, zrzyn, pyłu drzewnego, słomy, odpadów przetwórstwa rolno-spożywczego i  resztek powstających w wyniku prac pielęgnacyjnych w  sadach, ogrodach i  winnicach w  oczywisty sposób jest bardziej opłacalne niż stosowanie paliw kopalnych.

W  przypadku konieczności kupna wiórów drzewnych albo pelletu przemysłowego oszczędności wyniosą ok. 20 proc. Więcej, jeśli biomasa będzie pochodzić z produkcji własnej przedsiębiorstwa. Ciekawym przykładem projektu zrealizowanego przez Uniconfort jest instalacja kotła biomasowego zasilanego korą w tartaku Treviso, co pozwoliło firmie na zmniejszenie kosztów utylizacji odpadów drzewnych o  40 euro na tonie.

Ciepło, które wytwarzane jest przez kocioł, zakład wykorzystuje w  procesach odparowywania drewna, ale też do ogrzania hal produkcyjnych. Dodatkowo tartak całą wyprodukowaną energię wykorzystuje na własne potrzeby, a  ewentualne nadwyżki sprzedaje do sieci krajowej. Podobne rozwiązanie, z  tym że z  zastosowaniem systemu o  dużo większej skali, znajduje się w  mieście Siewieroonieżsk w północnej Rosji, zamieszkiwanymprzez 200 tys. osób. Wybór biomasy jako paliwa był dla inwestora – koncernu Gazprom – opłacalny ze względu na zbyt wysokie koszty pociągnięcia krajowej sieci grzewczej w  odległe regiony Syberii, gdzie znajduje się miejscowość. Przez kilka miesięcy w  roku Siewieroonieżsk jest całkowicie odcięty od sieci transportu kolejowego, co na dostawcy kotła wymusiło takie zaprojektowanie instalacji, by ta była w pełni zasilana lokalnie dostępną biomasą leśną. Działająca obecnie elektrownia biomasowa składa się z sześciu kotłów o mocy 6 MW, spalających rocznie 8 tys. t surowca.

Projekt pod klucz
Powyższe przykłady pokazują, jak istotne jest dopasowanie projektowanej instalacji kotłowej do profilu przedsiębiorstwa, jego położenia i  lokalnie dostępnego paliwa. Przy realizacjach zagranicznych równie ważne jest przeszkolenie techniczne załogi obsługującej kocioł, tak żeby w przypadku awarii była w  stanie samodzielnie rozwiązać problem, producentowi pozostawiając trudniejsze przypadki.

Kotły Uniconfort są wykorzystywane zarówno przez przedsiębiorstwa prywatne, jak i budynki użyteczności publicznej. Rozwiązania firmy znalazły zastosowanie na plantacjach oliwek, w pralniach przemysłowych, fabrykach produkujących kosmetyki, stajniach, szklarniach, szkołach, szpitalach i hotelach, a także biorafineriach.

Tekst: Jolanta Kamińska

Zdjęcia: Uniconfort

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE