1548 instalacji. Właśnie tyle obiektów zawiera najnowsza mapa biometanowni w Europie. Opracowanie pokazuje, że rynek się rozwija, jednak Polska nadal pozostaje białą plamą, nieposiadając żadnej instalacji. Autorzy wskazali korzyści i tendencje rynkowe.

Reklama

Europejska Mapa Biometanu to coroczna publikacja wydawana przez Europejskie Stowarzyszenie Biogazu (EBA). Tegoroczna edycja jest interaktywna. Zawarte w niej dane o instalacjach zostały udostępnione przez członków zrzeszenia. W projekt włącza się także Gas Infrastructure Europe (GIE).

Europejska Mapa Biometanu ma coraz więcej punktów

Produkcja biometanu w Europie osiągnęła już poziom 6,4 mld m3 rocznie. Docelowo w 2030 r. ten wolumen ma osiągnąć 35 mld m3. Widać więc, że założenia REPowerEU są bardzo ambitne, ale dynamika rozwoju potencjalnie pozwala je osiągnąć. Jak podaje EBA już teraz zabezpieczono środki, które pozwolą do końca dziesięciolecia wybudować 950 instalacji o łacznej wartości 25 mld euro.


Biogazownie w Polsce – rolnicze i komunalne na jednej mapie!


Za większość wytwarzanego gazu odnawialnego odpowiadają kraje zrzeszone w Unii Europejskiej z wolumenem na poziomie 5,2 mld m3. Sumaryczna produkcja biometanu w państwach członkowskich wzrosła o 37% względem poprzedniej edycji mapy. Z kolei pozostałe kraje Europy wytworzyły o 20% biometanu więcej.

Na mapie znalazło się łącznie 1548 instalacji, czyli o 32% niż w edycji 2022/2023. Wtedy było ich 1174. Ponad 80% funkcjonujących biometanowni posiada przyłącze do sieci.

Biometan to same korzyści

Obecny wolumen produkcji biometanu w Europie pozwala uniknąć emitowania 29 mln ton CO2 każdego roku. Ponadto przyczynia się do wytworzenia 830 tys. t pofermentu. Wytworzony biometan mógłby zasilić zieloną energią 5 mln europejskich gospodarstw domowych lub zapewnić całoroczne dostawy bio-LNG dla 145 tys. pojazdów.

– Mapa biometanowni na rok 2024 podkreśla znaczny rozwój sektora biometanu, uwidaczniając determinację przemysłu w osiąganiu celów REPowerEU. Aby utrzymać ten postęp, istotne jest, aby państwa członkowskie UE określiły jasne cele i ścieżki, a sama UE wspierała sektor za pomocą długoterminowych polityk i uproszczeń administracyjnych dla operatorów. To zobowiązanie zapewni solidną i odporną transformację energetyczną w całej Europie – mówi Giulia Cancian, Sekretarz Generalny Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.

Biometan w Europie ma się dobrze

Francja jest jednym z krajów wiodących na ścieżce do maksymalizowania skali produkcji biometanu i niemal podwoiła swoją zdolność produkcyjną w porównaniu z poprzednią edycją tej mapy. Włochy również odnotowały znaczny wzrost, zwiększając czterokrotnie liczbę swoich zakładów i ponad trzykrotnie zwiększając ich łączną moc produkcyjną. Wielka Brytania i Dania utrzymują swoje pozycje wśród pięciu największych producentów biometanu w Europie. Największym wytwórcom pozostają Niemcy, jednak w kraju wstrzymano budowę nowych zakładów.


Czytaj też: Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie pomiarów biogazu i biometanu


– To piąte wydanie pokazuje, że biometan jest ekologicznym rozwiązaniem na dziś. Operatorzy infrastruktury gazowej z zadowoleniem przyjmują ten 37% wzrost i będą nadal wspierać jego dalszy postęp. Synergie gazu ziemnego i biometanu są nieocenione na poziomie technicznym, gospodarczym i politycznym. Dzięki temu ten odnawialny gaz pasuje do obecnej infrastruktury gazowej i spełnia wymogi naszych klientów. Wspierająca polityka i wspólne wysiłki mogą pomóc sektorom w szybkiej i opłacalnej dekarbonizacji, unikając jednocześnie aktywów osieroconych – podaje Pierre Duvieusart, sponsor obszaru biometanu GIE i członek zarządu GIE.

Aktywa osierocone dotyczą sytuacji, w której kiedyś dokonano inwestycji, jednak nie przynoszą one zysku, a jednocześnie nie da się znaleźć kogoś, kto chciałby je odkupić. W przypadku transformacji energetycznej chodzi o projekty korzystające z paliw kopalnych.

Pełen mapa instalacji jest dostępna na stronie EBA.

“Biogaz i biometan w Polsce 2024”. Pobierz raport!

Zdjęcie i źródło: EBA

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE