Międzynarodowe Targi Branży Komunalnej w Ptak Warsaw Expo to jedyne i największe wydarzenie targowe, zrzeszające wystawców  świadczących szeroko rozumiane usługi komunalne. W pierwszej edycji udział deklaruje ponad 300 podmiotów z Polski i Europy, w tym największe i najbardziej liczące się w branży przedsiębiorstwa i firmy. 

Reklama

Zwrócenie uwagi na tak ważny sektor gospodarki narodowej i jego problemy oraz stworzenie wspólnej platformy do wymiany myśli w formule targowej – spotyka się z zainteresowaniem również środowisk naukowych i społecznych. Wystawcy mają więc po raz pierwszy tak wyjątkową okazję do zaprezentowania swojej oferty i osiągnięcia spektakularnych sukcesów biznesowych.

Międzynarodowe Targi Branży Komunalnej w Ptak Warsaw Expo

Targi branżowe zaplanowano w wymiarze bezpośrednich kontaktów biznesowych B2B oraz o charakterze otwartym dla zainteresowanych zwiedzających.

Ich zakres: wystawy – strefy tematyczne, konferencje, prezentacje wystawców, program hosted buyers, rynek pracy – strefa karier.

Pierwsze spotkanie branży komunalnej o tak dużym rozmachu organizacyjnym i merytorycznym  skierowane jest do wszystkich podmiotów, bezpośrednio lub pośrednio związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska.  Szerokie spektrum tematyczne obejmuje prezentacje technologii, sprzętu i usług.

Najważniejsze profile to: gospodarka odpadami, utrzymanie czystości miast i gmin oraz rekultywacja terenów zielonych, konserwacja zieleni, gospodarka wodno-kanalizacyjna, melioracje, ochrona przeciwpowodziowa,  odnawialne źródła energii, walka ze smogiem, elektromobilność.

Targi dedykowane są dla:

administracji  samorządowej wszystkich szczebli (włodarze miast i gmin, pracownicy spółek i zakładów komunalnych), przedsiębiorstw usługowych, firm produkcyjnych, organizacji samorządowych i pozarządowych, stowarzyszeń, placówek naukowych i badawczych, uczelni, fundacji oraz wszystkich, dzięki którym możemy żyć w czystym otoczeniu…

Wystawa  podzielona jest na strefy tematyczne, dedykowane poszczególnym dziedzinom:

1. gospodarki odpadami 2. usług komunalnych 3.festiwal wody 4. odnawialnych źródeł energii
5.czystości i utrzymania zieleni 6.AKPiA 7.czystego powietrza 8. elektromobilności

 

Przez trzy dni targowe odbywa się cykl konferencji i seminariów, w tym poświęconych  problematyce wodnej, „odpadowej” i „smogowej”,  a także sprawie najnowszych regulacji prawnych wdrażanych lub planowanych w UE i wyzwań, jakie w związku z tym stoją przed  samorządami.

Oddzielne miejsce zajmują pokazy sprzętu i maszyn, w tym pojazdów o napędzie elektrycznym oraz prezentacje przyszłościowych technologii i systemów informatycznych  dla sektora usług komunalnych.

W części edukacyjnej dominuje tematyka proekologicznych zachowań ważnych w naszym życiu codziennym, połączona z konkursami i atrakcjami, skierowana do wszystkich zwiedzających,

Z uwagi na wymiar i znaczenie wydarzenia –  Międzynarodowe Targi Branży Komunalnej 2018 –  pozyskują patronów honorowych, wśród nich centralne organy administracji rządowej i instytucje publiczne, m.in. resorty rozwoju, środowiska, energii, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Urząd Regulacji Energetyki, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Państwowe Gospodarstwo Wodne „Polskie Wody” .

Wśród patronów medialnych, dzięki którym wydarzenie nabiera rozgłosu i jest szeroko komentowane, znajduje się „Magazyn Biomasa ” miesięcznik branżowy o zasięgu ogólnopolskim.

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE