Jak zarabiać na biogazowni? Bezpośrednio i pośrednio!

Jak zarabiać na biogazowni

Jak zarabiać na biogazowni? Inwestycja w biogazownię to koszt co najmniej kilku milionów złotych. Przy budowie biometanowni koszty należałoby podwoić. Jest to jednak inwestycja, która daje możliwości zarabiana na jej produktach w sposób bezpośredni i pośredni.

Warsztaty biogazowe

Jak zarabiać na biogazowni?

Koszty (przykłady):

 • biogazownia o mocy 75 kW (dla gospodarstwa ok. 40-50 ha i produkcji zwierzęcej) ok. 2,5 mln zł,
 • biogazownia o mocy 0,5 MW (działająca w Przybrodzie) – ok. 9 mln zł,
 • biogazownia o mocy 0,999 MW (działająca w Działyniu) – ok. 14 mln zł.

Zysk:

 • wykorzystanie energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby gospodarstwa i prowadzenia działalności rolniczej (ogrzewanie, suszarnie),
 • zagospodarowanie obornika, gnojowicy i odpadów,
 • wykorzystanie pofermentu.

Aukcje OZE:

 • wprowadzone ustawą o OZE z 2015 r.,
 • jest to rodzaj przetargu, w którym składa się oferty dot. sprzedaży energii z danego rodzaju źródła,
 • gwarantują zwycięzcom długoletnie (do 15 lat) wsparcie finansowe dla instalacji,
 • organizowane są co najmniej raz w roku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
 • ogłaszane są w biuletynie URE,
 • odbywają się poprzez Internetową Platformę Aukcyjną, która umożliwia:
  • rejestrację konta,
  • logowanie do konta,
  • wysłanie wniosku o wydanie zaświadczenia
  • dopuszczeniu do udziału w aukcji,
  • wysłanie deklaracji o przystąpieniu do aukcji,
  • oraz wysłanie i modyfikowanie oferty w aukcji (o ile taka możliwość wynika z przeprowadzanej aukcji),
  • wysłanie żądania wycofania oferty z aukcji (o ile taka możliwość wynika z przeprowadzanej aukcji),
  • a także wysłanie sprawozdań, o których mowa w art. 83 ust. 1 ustawy OZE,
  • podgląd wprowadzonych danych.

Systemy FIT i FIP:

 • są to: system taryf gwarantowanych FIT (feed-intariff ) oraz system dopłat do ceny rynkowej FIP (feed-in premium),
 • wprowadzone w 2018 r.,
 • z systemu FIT mogą korzystać wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji (do 0,5 MW) lub w mikroinstalacji, którzy sprzedają lub będą sprzedawać niewykorzystaną energię elektryczną do sprzedawcy zobowiązanego,
 • system FIP przeznaczony jest dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, którzy sprzedają lub będą sprzedawać niewykorzystaną energię elektryczną, do wybranego podmiotu innego niż sprzedawca zobowiązany,
 • mogą do nich przystąpić następujące instalacje:
  • planowane do uruchomienia, w których dotychczas nie została wytworzona energia elektryczna,
  • zrealizowane po dniu 1 lipca 2016 r., które nie korzystały z aukcyjnego systemu wsparcia, o którym mowa w art. 73 ustawy OZE,
  • uruchomione i wytwarzające energię elektryczną, które korzystają z systemu wsparcia świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy OZE,
  • które wygrały aukcje rozstrzygnięte przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy OZE z dnia 7 czerwca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1276) na zasadach określonych w art. 9 ustawy zmieniającej,
 • deklaracje FIT/FIP składać należy przez Internetową Platformę Aukcyjną.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Tekst: Beata Klimczak
Zdjęcie: Shutterstock

This post is also available in: polski