Budowa biogazowni wymaga zaangażowania dużego kapitału. Inwestorzy najczęściej nie dysponują środkami, które pozwoliłyby na realizację projektu bez wsparcia zewnętrznego. Decydując się na inwestycję biogazową należy rozważyć formułę finansowania. I poznać możliwości jej finansowania zewnętrznego proponowane przez: banki, firmy leasingowe, a także inne instytucje. Instytucje, które posiadają w swojej ofercie dedykowane programy wsparcia w formie dotacji i pożyczek.


REKLAMA

Reklama

Jak sfinansować budowę biogazowni?

• Inwestycja typu corporate finance (finansowanie na bilansie inwestora)

W przypadku finansowania na bilansie inwestor realizuje swoje przedsięwzięcie w ramach firmy. To ona jest podstawą jego działalności np. spółka z o.o. będąca firmą rolniczą. Im większy majątek i historyczne wyniki firmy tym wyższa jest zdolność kredytowa przedsiębiorstwa. Należy jednak pamiętać, aby dopasować wielkość inwestycji do skali firmy.

Zaletą tego typu finansowania jest prostota. Nie jest wymagane założenie spółki celowej, jedynie rozszerza się profil działania istniejącej firmy. Dodatkowo, łatwiejszy jest proces uzyskania kredytu, a same koszty kredytu są niższe niż w przypadku project finance. Rozwiązanie to ma jednak swoje wady.


Sprawdź też: Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce!


Instytucje finansowe opierają decyzję o przyznaniu kredytu w oparciu o dotychczasowe wyniki firmy, doświadczenie inwestora w prowadzeniu tego typu inwestycji i ryzyka związane z prowadzeniem biogazowni. Ponadto, klauzule ustalane przez kredytodawcę mogą wymagać zabezpieczenia kredytu na istniejącym majątku firmy, ograniczać działalność firmy, która jest niezwiązana bezpośrednio z inwestycją biogazową czy zabraniać zmian w strukturze właścicielskiej.

Aby tego uniknąć, inwestorzy decydują się często na realizację projektu w formule finansowania pozabilansowego.

• Inwestycja typu project finance (finansowanie pozabilansowe)

Ten typ inwestycji zakłada utworzenie spółki celowej, która będzie odpowiedzialna za realizację projektu. Analizując obecnie prowadzone inwestycje biogazowe i oddawane do użytkowania instalacje, można stwierdzić, że taki model (spółka celowa) jest częstym wyborem inwestorów. Majątek spółki celowej jest wtedy wydzielony z działalności przedsiębiorstwa lub kilku przedsiębiorstw zaangażowanych w inwestycję.

Instytucje finansowe opierają swoją decyzję o przyznaniu kredytu na przepływach pieniężnych samego projektu, wartości majątku spółki celowej, docelowej wartości inwestycji, ryzykach i wiarygodności uczestników inwestycji. Zaletą tego rozwiązania jest przeniesienie odpowiedzialności za sukces projektu na spółkę celową, co ma jednak swoje odzwierciedlenie w ryzyku, które ponosi instytucja udzielająca kredytu. Kredyty dla inwestycji project finance mogą być przez to droższe.

Warto rozważyć zaangażowanie większej ilości przedsiębiorstw do powołania spółki celowej, przede wszystkim reprezentantów cyklu produkcji biogazu np.: dostawców surowców, firmy transportowe, odbiorców energii, odbiorców pofermentu. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko związane z łańcuchem dostaw i odbiorców, co jest też pozytywnie oceniane przez kredytodawców.


WSZYSTKO, CO MUSISZ WIEDZIEĆ O BIOGAZIE. SPRAWDŹ!


Dodatkowo, możliwe jest zmniejszenie średnioważonego kosztu kapitału (czyli kosztu, który powstał w wyniku pozyskania finansowania dla inwestycji).

W takim wypadku należy jednak w odpowiedni sposób zabezpieczyć interesy inwestorów. Poprzez określenie zasad współpracy, lidera, decyzyjności i zasad podziału ryzyka.

Wadami project finance są długi proces przygotowania do inwestycji. A także koszty związane z utworzeniem spółki celowej, współpracą między udziałowcami i uzyskaniem kredytu.

Ponadto, ta forma finansowania wiąże się z koniecznością przygotowania odpowiedniej dokumentacji, ponieważ jest stosowana najczęściej do większych biogazowni które, aby uzyskać kredytowanie muszą zwykle zaprezentować studium wykonalności czy raport due diligence.

• Połączenie typów inwestycji

Możliwe jest również połączenie form finansowania. Na czas budowy stosować formę finansowania bilansowego. A po odbiorze technicznym projektu stworzyć spółkę celową i kontynuować jej działanie w ramach project finance refinansując ją kredytem długoterminowym.

Dzięki temu zmniejszone jest ryzyko dla kredytodawców. To prowadzi do niższych kosztów kredytu na etapie budowy oraz kredytu refinansującego. Łatwiej jest też rozpocząć inwestycję przy jednoczesnym zachowaniu korzyści wynikających ze stosowania formuły project finance na etapie działania instalacji.

O możliwościach pozyskania finansowania oraz innych metodach finansowania przeczytasz w raporcie Biogaz w Polsce.
Pobierz go klikając w link poniżej!

Raport Biogaz w Polsce 2020

Pobierz raport

Wyślij link na adres:

Zaznaczenie pola oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Biomass Media Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu drogą e-mailową newslettera oraz innych informacji handlowych w celu marketingu bezpośredniego, która jest świadczeniem wzajemnym w zamian za otrzymanie możliwości pobrania określonych treści. Zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez wykorzystanie linku dezaktywacyjnego dostępnego w każdej wiadomości. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych znajdziesz w Polityce prywatności [https://magazynbiomasa.pl/polityka-prywatnosci/].

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE