Decyzja o ogłoszeniu postępowania jest wynikiem zmiany Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku „o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw”, która weszła w życie 6 września 2019 roku. Ustawa znosi tzw. regionalizację (status regionalnej instalacji do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych) poprzez uchylenie art. 9l.

Reklama

ITPOE w Rzeszowie

Celem nowelizacji ustawy jest zwiększenie konkurencyjności na rynku odpadów. I zapewnienie gminom możliwości ich przekazywania  do instalacji położonych na obszarze całego kraju.


Energia z odpadów. Kliknij i sprawdź!


-Ogłaszając postępowanie zależy nam przede wszystkim na transparentności i równym traktowaniu wszystkich potencjalnych kontrahentów. Przeanalizowaliśmy różne możliwe warianty dotyczące sposobu zakontraktowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych stanowiących podstawowe paliwo w Instalacji Termicznego Przekształcania z Odzyskiem Energii (ITPOE). W wyniku analiz podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu postępowania w formie konkursu ofert” – powiedział Tadeusz Kępski, Zastępca Dyrektora PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie.

Więcej informacji dotyczących postępowania znajduje się na stronie internetowej pgeenergiaciepla.pl.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Całe wydanie znajdziesz też tutaj. Dlatego kliknij!

Źródło: pgeenergiaciepla.pl

Zdjęcie: pgeenergiaciepla.pl

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE